Panna chrześcijanka

O. Marian Pirożyński CSsR

Książka przypomina, zwłaszcza dziewczętom i młodym kobietom, na czym polega prawdziwa wolność człowieka. Dzięki tej lekturze poznamy zasady obyczajowości, które ukształtowały naszą tradycję. Książka doskonała również dla wychowawców.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj