Kochać Serce Jezusa jak oni. Czerwiec z czcicielami Bożego Serca

W 1999 roku w Elblągu Jan Paweł II powiedział: „Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce tak żywa i ciągle podtrzymywana”.

Oby rzeczywiście tak się działo i Boże Serce wszędzie było znane i kochane. Oby nadal kochano Je na polskiej ziemi, w naszych parafiach i rodzinach. Temu właśnie ma służyć książka Kochać Serce Jezusa jak oni. Jej poszczególne rozdziały, poświęcone wybranym czcicielom Bożego Serca, mogą być wykorzystywane jako czytanki w czasie nabożeństw czerwcowych oraz jako pomoc w osobistej refleksji.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj