Jak być dobrym człowiekiem

Tym razem książka opisuje cechy charakteru i osobowości, które powodowały, że Jan Paweł II stał się autorytetem dla rzeszy wiernych.

Publikacja wskazuję drogę do właściwego postępowania, dokonywania dobrych życiowych wyborów, dążenia do bycia mądrym człowiekiem i dobrym chrześcijaninem, kierując się wartościami opisanymi na przykładzie postępowania Jana Pawła II, który jest wzorcem moralnym dla dzieci wchodzących w świadome uczestnictwo w życiu religijnym i codziennym.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj