fot. PAP/EPA

Węgry: Polsko-węgierska uroczystość w rocznicę wybuchu powstania z 1848 roku

Polsko-węgierska uroczystość odbyła się w środę pod pomnikiem Józefa Bema w Budapeszcie z okazji węgierskiego święta narodowego w rocznicę wybuchu powstania 1848 roku.

Podczas uroczystości z udziałem kilkuset osób, m.in. ambasadora Polski Jerzego Snopka, sekretarza stanu w Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich Węgier Bence Retvariego i przedstawicieli mniejszości polskiej na Węgrzech, złożono wieńce pod pomnikiem Bema. Przemawiający akcentowali znaczenie przyjaźni polsko-węgierskiej.

„Wasz przyjazd, szczególnie w tym roku(…) jest żywym świadectwem, że przyjaźń polsko-węgierska to nie tylko puste hasło, ale to jest realna rzeczywistość i zjawisko w znacznym stopniu niezależne od politycznych koniunktur i chwilowych nieporozumień, bo jest to przyjaźń tysiącletnia, niemająca właściwie precedensu w dziejach świata” – powiedział ambasador.

Jerzy Snopek podkreślił, że Polacy i Węgrzy dawali wyraz solidarności przez wszystkie wieki, a w węgierskim powstaniu 4,5 tys. ochotników z Polski – honwedów i legionistów – brało udział w walce Węgrów o niepodległość.

Na zakończenie swojego wystąpienia ambasador, który jest wybitnym tłumaczem poezji węgierskiej, wyrecytował w swoim tłumaczeniu wiersz Sandora Petoefiego, w którym ten oddaje cześć Bemowi.

Jak podkreślił Bence Retvari, nastąpiły obecnie czasy, gdy ludy Europy Środkowej, państwa Grupy Wyszehradzkiej, Polacy i Węgrzy mogą być siłami wpływającymi na kształt Europy.

„Wierzymy nie w Europę narodowości, tylko w Europę narodów. Nas, Węgrów i Polaków traktowano jako narodowości, gdy żyliśmy w ucisku jakiegoś wielkiego mocarstwa. Mocarstwa te chciały nas przeważnie wykorzystać.(…) Nie po to przyłączyliśmy się do wielkiej wspólnoty europejskich ludów, żeby biurokraci wiązali nam ręce, a międzynarodowe firmy narzucały nam swoją politykę.(…) Ale wierzymy, że fundamentem przyszłości Europy Środkowej jest przyjaźń polsko-węgierska”– oznajmił.

Obchody współorganizowały „Gazeta Polska” oraz węgierska organizacja Forum Jedności Społecznej.

Powstanie węgierskie z lat 1848-1849 było wymierzone w absolutne rządy Habsburgów. Węgrzy domagali się m.in. wolności prasy i zniesienia cenzury, swobód obywatelskich i równouprawnienia wyznań religijnych, niezależnego od Wiednia rządu oraz wycofania z kraju obcych wojsk. Od sierpnia 1849 roku naczelnym wodzem armii węgierskiej był generał Józef Bem.

PAP/RIRM

drukuj