Program zagranicznych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło program zagranicznych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Projekty realizowane w jego ramach będą prezentowały przede wszystkim dorobek polskiej kultury. Przewidziano wykonanie siedmiu ścieżek tematycznych, m.in.: „Polonia i Polacy za granicą”. Za realizację programu odpowiedzialny jest Instytut Adama Mickiewicza. Łączna kwota przeznaczona na program wydarzeń zagranicznych to 45 mln zł.

Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, podkreślił, że zagraniczny program obchodów ma pogłębiać więzi z partnerami instytucjonalnymi Polski.

Zagraniczny program obchodów stulecia odzyskania niepodległości zmierza do tego, żeby zadbać o dobre imię Polski i wzmocnić nasz wizerunek. Chcemy to uczynić poprzez prezentację wspaniałej polskiej kultury, żeby pogłębić przekonanie, że Polska jest krajem o wspaniałych tradycjach. Krajem, który ma bogatą, ale też nowoczesną kulturę – akcentował Jarosław Sellin.

Program rządowy „Niepodległa” został przyjęty na lata 2017-2021, z możliwością jego przedłużenia. Składa się z trzech filarów: lokalnego, centralnego i zagranicznego.

Program zagraniczny jest największym przedsięwzięciem promującym polską kulturę po 1989 r. W ciągu najbliższych czterech lat w przeszło dwudziestu krajach zrealizowanych zostanie ponad 400 projektów.

RIRM

drukuj