fot. M. Palembas

Niepełne informacje rządu dot. Lasów Państwowych

Informacje ministra środowiska na temat Lasów Państwowych to jedynie chwyty propagandowe – powiedział prof. Jan Szyszko, były minister środowiska.

Nadal nie ma informacji, jakie drogi zostały zbudowane za pieniądze, które Lasy przekazały do budżetu państwa w 2014 r.

Minister środowiska Maciej Grabowski zapowiada jedynie, że Lasy w tym roku wydadzą ok. 500 mln zł na inwestycje m.in. na budowę dróg leśnych. Dodał, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest na tyle dobra, że pozwala sprostać zobowiązaniom ustawowym. A te nakładają na Lasy obowiązek przekazania do budżetu państwa w sumie 1,6 mld zł w 2014 r. i bieżącym roku.

Adam Wasiak, dyrektor Generalny Lasów Państwowych poinformował, że Lasy Państwowe, zamkną zeszły rok zyskiem w wysokości ok. 400 mln zł. Przychód w ok. 90 proc. stanowi sprzedaż drewna.

Prof. Jan Szyszko mówi, że przekazane informacje są niepełne, mimo to część z nich musi niepokoić.

– Gratuluję panu ministrowi Grabowskiemu chwytów propagandowych, gdyż okazuje się, że pod jego rządami zabranie czteroletniego, skumulowanego zysku Polskim Lasom Państwowym jest dla nich korzystne oraz jest korzystne dla gospodarki. Z kolei według wypowiedzi pana dyrektora Wasiaka, który należy do służby leśnej i podległy jest ministrowi, to, co się dzieje, wynika z odpowiedniej koniunktury. Może przyjść dekoniunktura i równocześnie może przyjść spadek kursu euro – powiedział prof. Jan Szyszko.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podkreślił, że żadne z nadleśnictw Lasów Państwowych nie straciło płynności finansowej. Przypomniał, że fundusz leśny ma za zadanie pomagać tym nadleśnictwom, które z przyczyn przyrodniczych prowadzą niewielką sprzedaż drewna.

Prof. Jan Szyszko mówi, że te zapewnienia wynikają z posługiwania się przez Lasy Państwowe 10-letnimi planami gospodarczymi.

– W ramach planów 10-letnich można przesuwać niektóre zadania. Wiele prac – z zakresu hodowli czy użytkowania i ochrony lasów – już w tej chwili nie są wykonywane. Podsumowując: to, co się dzieje, jest niezwykle niebezpieczne dla bytu Polskich Lasów Państwowych – podkreślił prof. Jan Szyszko.

Od 2016 r. Lasy będą rocznie wnosić do budżetu opłatę w wysokości 2 proc. przychodów. Od tego roku uwolniony zostanie także obrót polską ziemią. Jednocześnie na rozpatrzenie czeka obywatelski wniosek o poddanie pod ogólnokrajowe referendum – spraw przyszłości Lasów Państwowych i polskiej ziemi.

W referendum Polacy mieliby odpowiedzieć na dwa pytania. Jedno z nich miałoby dotyczyć zachowania niezależnej pozycji Lasów Państwowych. Drugie dotyczyłoby renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce.

RIRM

drukuj