Konferencja w WSKSiM pt. „Niepodległość cyfrowa – elektroniczna komunikacja pomiędzy państwem a obywatelem”

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 25 maja 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się konferencja z cyklu „Niepodległość cyfrowa – elektroniczna komunikacja pomiędzy państwem a obywatelem”.

Wprowadzenie do konferencji wygłosi Przewodniczący Rady Instytutu „Pamięć i Tożsamość” Andrzej Jaworski. Gości oraz uczestników przywita o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

W konferencji weźmie udział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W spotkaniu uczestniczył będzie także wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz i wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Podczas konferencji obecny będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Majewski.

Prezes Poczty Polskiej Usługi Cyfrowe Spółka z o.o. Krzysztof Dzięcioł wygłosi referat pt. „Prezentacja platformy elektronicznej Envelo”. Prezes Banku Pocztowego S.A. Sławomir Zawadzki wygłosi mowę na temat „Bankowość pocztowa: czym jest i jaka jest rola systemowa”. Po przerwie obiadowej, około godz. 16:40, swoje wystąpienie wygłosi Prezes Poczty Polskiej S.A. Przemysław Sypniewski, pt. „Poczta Polska – operator e-państwa”. Na zakończenie Prezes Instytutu Pocztowego Krzysztof Piskorski rozszerzy tematykę w sprawie „Rola poczt narodowych w budowie e-państwa”.

Organizatorami konferencji pt. „Niepodległość cyfrowa – elektroniczna komunikacja pomiędzy państwem a obywatelem” jest Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II działający w ramach Fundacji Lux Veritatis oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

RIRM

drukuj