fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

ABW zatrzymało członków grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w środę członków grupy przestępczej podejrzanych m.in. o „pranie brudnych pieniędzy” w transakcjach opiewających na blisko 5 mld zł. Ich działania naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT o co najmniej 164 mln zł.

W trakcie akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymań członków grupy, jedna z podejrzanych kobiet wyskoczyła przez okno i pomimo udzielenia jej szybkiej pomocy medycznej zmarła po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ws. okoliczności śmierci Wietnamki. Prokuratorzy sprawdzają też, czy działania funkcjonariuszy ABW były prawidłowe i zgodne z procedurami.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Agnieszka Zabłocka–Konopka przekazała w środę PAP, że grupa działała od lutego 2015 roku do połowy marca 2018 roku na terenie Warszawy i Wólki Kosowskiej oraz w innych miejscach na terenie Polski. Wśród zatrzymanych są w obywatele Wietnamu oraz jedna Polka, którzy w strukturach grupy pełnili kierownicze funkcje oraz byli jej członkami.

Jak podkreślono w komunikacie prokuratury, „przestępstwa zarzucane podejrzanym polegały na uchylaniu się od obowiązku podatkowego poprzez nieskładanie we właściwych urzędach skarbowych deklaracji dla podatku od towarów i usług, podawaniu nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług, co do kwot podatku naliczonego, sporządzanych na podstawie nierzetelnie prowadzonych rejestrów VAT, niewystawianiu faktur lub rachunków, podrabianiu w celu użycia za autentyczne faktur VAT i posługiwaniu się tymi fakturami”.

Ponadto – jak przekazała Agnieszka Zabłocka–Konopka w przesłanym PAP komunikacie – jednej z podejrzanych, która świadczyła usługi księgowo–rachunkowe dla spółek kontrolowanych przez grupę przestępczą „zarzuca się podawanie nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług oraz w korekcie do tej deklaracji, co do kwot podatku naliczonego, sporządzanych na podstawie nierzetelnie prowadzonego rejestru sprzedaży i zakupów VAT, które złożono organom podatkowym”.

Na podstawie materiału dowodowego Prokuratora Regionalna w Warszawie ustaliła, że celem działania osób wchodzących w skład ujawnionej grupy było popełnianie przestępstw karnych i karnych skarbowych, w wyniku których doszło do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT co najmniej w kwocie 164 mln zł.

Zatrzymania były połączone z przeszukaniem „ustalonych miejsc” na terenie Mazowsza w celu zabezpieczenia rzeczy mogących stanowić dowody w sprawie lub podlegających zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody.

Prokuratura Regionalna w Warszawie nadal gromadzi liczne dowody, które pozwolą na ustalenie pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami” – zapewniła Agnieszka Zabłocka–Konopka.

PAP/RIRM

drukuj