Tylko 24 dni do wyborów

Uprawnionych do głosowania jest ponad 30,5 mln wyborców.
W tym roku kodeks wyborczy przewiduje m.in. możliwość głosowania
korespondencyjnego. Skorzystać z niej mogą osoby posiadające orzeczenie o
niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania zgody na głosowanie korespondencyjne będą
miały osoby niepełnosprawne, które do 19 września poinformują o tym właściwy
urząd miasta lub gminy. Nie muszą robić tego osobiście. Mogą skorzystać z
telefonu lub poczty elektronicznej. Druki znajdują się także w internecie.
Po spełnieniu wymagań wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem głosowania – za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio od urzędnika – otrzyma tzw.
pakiet wyborczy – mówi Maria Wiśniewska – kierownik referatu organizacji urzędu
miasta Torunia.

 

 

Kopertę z oddanym głosem należy wysłać najpóźniej przed dniem wyborów.
Link

 

RIRM

drukuj