Śpiewnik dla wszystkich

Opracował ks. Daniel Mokwa CPPS

Śpiewnik zawiera piosenki, które z jednej strony są odpowiednie do śpiewania dla wszystkich; w czasie liturgii, we wspólnocie, przy ognisku, a z drugiej strony też dla tych, którzy chcą wielbić Krew Baranka, gdyż jest w nim również dużo piosenek zawierających treści paschalne. Oprócz tych treści są też pieśni na Eucharystię, na poszczególne okresy liturgiczne, piosenki dla dzieci i młodzieży, w gronie przyjaciół i przy ognisku.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj