Polscy święci

Krzysztof Żywczak

W albumie zaprezentowano sylwetki trzydziestu świętych, wśród których znaleźli się m.in. Jan Paweł II, Faustyna Kowalska, Stanisław Kostka, Józef Bilczewski. Opisy żywotów uzupełnione zostały o kolorowe fotografie.

Hasłem „polscy święci” określa się osoby o polskich korzeniach lub takie, których droga do świętości wiodła przez Polskę, choć były innej narodowości.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj