Bóg dzisiejszej młodzieży

Refleksje pomocne młodym i wychowawcom odkryć młodzieńczą tożsamość i powołanie.

– Kim będzie chrześcijanin XXI wieku?

– Jaki obraz Boga będzie przedstawiał?

– Gdzie mieszka Bóg?

– Jak rozpoznać Jego działanie?

– Jak nauczyć się „czytać” i „pisać” życie?

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj