Wpisy

[TYLKO U NAS] Dr R. Derewenda: Sowieci i komuniści nie chcieli tylko wydobywać informacji od tych, których przesłuchiwali, ale przede wszystkim chcieli ich upodlić i poniżyć

Komunistom głównie chodziło o to, aby nie tylko fizycznie zgładzić tych, których przesłuchiwali, ale również zniszczyć informację, a wręcz legendę o tym, że z tą sowietyzacją walczyliśmy. Jednym z takich działań było ukrycie jakichkolwiek informacji miejsc pochówku – podkreślił dr Robert Derewenda, historyk KUL, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

Rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę – zbiór dokumentów na zapisyterroru.pl i premiera filmu „Wagon”

Ponad 900 zeznań osób, które przeszły dramat sowieckich łagrów i zesłania można znaleźć na prowadzonej przez Instytut Pileckiego stronie www.zapisyterroru.pl. To jedynie część dokumentów gromadzonych przez Armię Andersa jeszcze w trakcie trwania wojny, a po niej na wiele lat przechowywanych w archiwach Instytutu Hoovera. Materiały spisane na podstawie odpowiedzi byłych więźniów do ankiet zbierało i przechowywało Biuro Dokumentów Armii Andersa.  W poniedziałek mija 79. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę. To szczególny moment, aby przypomnieć o bezcennym źródle wiedzy o Rosji sowieckiej i losach żołnierzy i cywilów, którzy dzięki dołączeniu do Armii wyrwali się z sowieckiej gehenny.

77 lat temu władze sowieckie rozpoczęły czwartą deportację ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego

77 lat temu, w nocy z 21 na 22 maja 1941 r., władze sowieckie rozpoczęły czwartą masową deportację ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego z zagarniętych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Deportacja ta, dokonana w przededniu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, była ostatnią masową deportacją obywateli polskich dokonaną przez ZSRS.