Wpisy

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk o objęciu przez prof. P. Czarnka resortu edukacji: W cywilizacji, która zrodziła instytucję uniwersytetu, zwierzchnikiem człowieka na drodze działalności naukowej była prawda

Autorzy listu protestacyjnego określają prof. Przemysława Czarnka jako „zwierzchnika polskiej edukacji i nauki”. Warto przypomnieć, że w cywilizacji zachodniej, która zrodziła instytucję uniwersytetu, zwierzchnikiem każdego człowieka wstępującego na drogę działalności naukowej nie był urzędnik, ale prawda – akcentował prof. Grzegorz Kucharczyk w swoim felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[NASZ TEMAT] Prof. G. Kucharczyk: Polscy politycy w parlamentach zaborców upominali się o polskie interesy narodowe. Warto to przypominać szczególnie teraz, gdy jesteśmy świadkami, jak polscy posłowie do PE szkalują własny kraj

Polscy politycy zasiadający w pruskim, rosyjskim czy austriackim parlamencie mieli świadomość, że mają wykorzystywać te niepolskie trybuny parlamentarne do artykułowania i upominania się o polskie interesy narodowe. Tak przez całe dziesięciolecia czynili – powiedział w felietonie „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja prof. Grzegorz Kucharczyk,

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk o liście 50 ambasadorów: Późniejsze słowa amerykańskiej ambasador, że w kwestii poszanowania praw ludzi LGBT jesteśmy jako kraj po złej stronie historii, nie pozostawiają wątpliwości, co do intencji sygnatariuszy tego listu

Przejawem nasilającego się kulturkampfu jest niedawny list 50 ambasadorów akredytowanych w Polsce w obronie rzekomo naruszanych w naszym kraju praw ludzi LGBT. Późniejsze słowa amerykańskiej ambasador, że w kwestii poszanowania praw ludzi LGBT jesteśmy jako kraj po złej stronie historii, nie pozostawiają wątpliwości, co do intencji sygnatariuszy tego listu. Mówiąc językiem księdza Antoniego Stychla, nie potrzebujemy u nas obcych haseł i jadu międzynarodówek bez Boga i ojczyzny. Nie potrzebujemy wszystkowiedzących lepiej kulturtragerów – wskazał prof. Grzegorz Kucharczyk w felietonie z cyklu „Spróbuj Pomyśleć” w Radiu Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Marksizm klasyczny może ulec rewizji, ale na pewno nie ulega rewizji zasadnicze przesłanie marksizmu i neomarksizmu, tzn. przekonanie o tym, że konieczna jest rewolucja, czyli radykalne wywrócenie porządku, cywilizacji chrześcijańskiej

Marksizm klasyczny może ulec rewizji, ale na pewno nie ulega rewizji zasadnicze przesłanie marksizmu i neomarksizmu, tzn. przekonanie o tym, że konieczna jest rewolucja, czyli radykalne wywrócenie porządku, który jeszcze swoimi korzeniami sięga cywilizacji, powstałej jako produkt uboczny w ewangelizacyjnej pracy Kościoła, czyli cywilizacji chrześcijańskiej – mówił prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, w niedzielnym programie „Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Słyszymy z ust wielu współczesnych polityków, że agresja z 17 września 1939 r. była czynem poprzedzającym. To narracje propagandowe, które obowiązują we współczesnej Rosji

Słyszymy z ust wielu współczesnych polityków, że agresja z 17 września 1939 r. nie była agresją, lecz czynem poprzedzającym. „Polska sama sobie zawiniła, bo wcześniej dogadywała się Hitlerem”. Są to narracje propagandowe, które niestety cały czas obowiązują we współczesnej Rosji – powiedział prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk podczas czwartkowej audycji „Aktualności Dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] prof. G. Kucharczyk: Wiktoria Wiedeńska w 1683 roku była decydująca w dziejach świata. Podobnie jak w Warszawie, tak pod murami Wiednia rozstrzygały się losy naszej cywilizacji

Warto przypomnieć wydarzenie spod Wiednia w kontekście niedawno obchodzonej 100. rocznicy Biwy Warszawskiej, zwycięskiego odparcia szturmu bolszewików. Bitwa Warszawska z 1920 roku była 18. decydującą bitwą w dziejach świata a odsiecz Wiednia i Wiktoria Wiedeńska w 1683 roku była wcześniejszą i też decydującą bitwą w dziejach świata. Podobnie jak w Warszawie, tak pod murami Wiednia rozstrzygały się losy naszej cywilizacji – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja. 

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Prześladowania chrześcijan nie są historią, która dzieje się daleko od nas – to dzieje się także na naszych ulicach. Odrzucenie wiary w nieuchronny sposób pociąga za sobą odrzucenie rozumu

Prześladowania i dyskryminacja ze względu na wyznawaną wiarę nie są historią, która dzieje się daleko od nas w krajach islamskich czy komunistycznych, jak Korea Północna, gdzie trwają najstraszliwsze prześladowania chrześcijan. To dzieje się także u nas, na naszych ulicach. To nienawiść do Chrystusa i do Jego Kościoła. Odrzucenie wiary pociąga za sobą w nieuchronny sposób odrzucenie rozumu, zdrowego rozsądku – mówił prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, w niedzielnym programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam i Radia Maryja.  

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk o Powstaniu Warszawskim: To był wyraz niezłomnej woli narodu polskiego do życia w wolności i walka podjęta wbrew nadziei

Ogrom heroizmu i cierpienia to jest coś, co wyróżnia Powstanie Warszawskie od wszystkich innych powstań narodowych. To był wyraz niezłomnej woli narodu polskiego do życia w wolności; walka podjęta wbrew nadziei – ocenił prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk z Polskiej Akademii Nauk, w czwartkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Śp. ks. kard. Zenon Grocholewski jest autorytetem w dziedzinie prawa kanonicznego. Czynnie kształtował edukację katolicką na całym świecie

Postać śp. ks. kard. Zenona Grocholewskiego jest najwybitniejszą z postaci w dziedzinie prawa kanonicznego. Jako prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej brał czynny udział w ukształtowaniu edukacji katolickiej na uniwersytetach całego świata – wspomina prof. Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk w programie „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.