Wpisy

Prof. G. Kucharczyk w „Naszym Dzienniku” o bł. ks. kard. S. Wyszyńskim: Obalić komunizm świętością

W liście pasterskim do duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej z 14 kwietnia 1949 roku nowo mianowany Prymas Polski, ks. abp Stefan Wyszyński w następujący sposób kreślił sytuację, w której znalazł się Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów: „Weszliśmy w otwarty bój z szatanem, który swe bezbożnicze moce ukazuje niemal na każdym odcinku życia codziennego. Dziś my, segregati a peccatoribus [oddzieleni od grzeszników] coraz dokładniej widzimy, że istnieje w świecie wspólnota grzeszników, spokrewniona przez grzech grubymi więzami, narastającymi od czasów grzechu pierworodnego. To filii satanae [dzieci diabła] – rodzina szatańska, która żyje z procentów od grzechu i z nienawiści do synów Bożych (zob. J 3,1-10)”.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Wrzesień 1939 r. pokazał, że przeważająca większość Polaków zachowała synergię między sumieniem indywidualnym, rodzinnym i narodowym

Prymas Tysiąclecia mówił, że trzeba myśleć samodzielnie, polskimi mózgami. Wielu ludzi jednak polskimi mózgami nie chce myśleć. Jak patrzymy na zachowanie osób na granicy polsko-białoruskiej, to widzimy, że w ogóle nie używają organu, który Pan Bóg im dał. Dla sporej części osób aspirujących do bycia elitą – „polskość to nienormalność”. Sumienie narodowe ksiądz prymas definiował jako wypełnianie nakazu moralnego obrony suwerenności ojczyzny. Wyjaśniał, że nie można ulegać pokusie nowej targowicy skądkolwiek by ona nie przyszła – zaznaczył prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: W przypadku dojścia PO do władzy wszystkich katolików czeka prześladowanie, które eufemistycznie jest nazywane „opiłowywaniem przywilejów”

Antykatolickie narracje propagandowe są powtarzalne. Tu nie chodzi o antyklerykalizm, niechęć do duchowieństwa, bo poseł Sławomir Nitras mówił o katolikach, czyli wszystkich obywatelach, którzy są synami i córkami Kościoła katolickiego. W przypadku dojścia Platformy Obywatelskiej do władzy wszystkich katolików – sądząc po tych zapowiedziach – czeka prześladowanie, które eufemistycznie jest nazywane „opiłowywaniem przywilejów” – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk o Powstaniu Warszawskim: Walka, która rozpoczęła się 1 sierpnia 1944 roku, była walką o Polskę, o wolność Polski. Powstańcy tę walkę wygrali

Walka, która rozpoczęła się 1 sierpnia 1944 roku, była walką o Polskę, o wolność Polski. Można powiedzieć, patrząc w dłuższej perspektywie, Powstańcy tę walkę wygrali – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, historyk, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Prymas S. Wyszyński swoim życiem, nauczaniem, ale przede wszystkim swoją postawą był przeciwieństwem rewolucji

Prymas swoim życiem, swoim nauczaniem nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami, postawą był przeciwieństwem rewolucji. On nas uodparniał na rewolucję. Nie chcę mówić, że był kontrrewolucjonistą, bo to się kojarzy partyjnie. Prymas wielokrotnie mówił, że on rozumie swoje posłannictwo przede wszystkim jako pasterza Kościoła, a wszystko inne jest dodatkiem do tego. Pod koniec swojego życia mówił, że on jest nauczycielem narodu w Kościele i dlatego nie jest tutaj po to, żeby komukolwiek schlebiać. To jest właśnie budzenie zdrowych mocy ducha jako najlepszego antidotum na zagrożenie rewolucyjne, które jest przygotowywane poprzez ewolucję wewnętrzną w dół, czyli obniżenie standardów moralnych – podkreślał prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk w „Rozmowach niedokończonych” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk o III Powstaniu Śląskim: Było to de facto drugie zwycięskie powstanie na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej. Mamy tu do czynienia z trwającym niemal pół wieku procesem budzenia się polskości

Było to de facto drugie zwycięskie powstanie na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej (…).  Mamy tu do czynienia z trwającym niemal pół wieku procesem budzenia się polskości na tej ziemi, bo trzeba przypomnieć, że Górny Śląsk formalnie nie był częścią zaboru pruskiego, bo odpadł od Polski wcześniej niż nastały rozbiory, ale był częścią dzielnicy pruskiej, czyli wszystkich ziem polskich, które wchodziły w skład państwa pruskiego, Rzeszy Niemieckiej – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Zadbajmy o naszych uczniów, ponieważ to oni za kilkanaście lat będą współdecydować o kształcie relacji polsko-niemieckich

Musimy maksymalnie wykorzystać czas, który jeszcze mamy, by zwiększać własne bezpieczeństwo militarne i kulturowe. To ostatnie buduje się w polskim szkolnictwie. To w podręcznikach powinna być nauczana prawda o relacjach polsko-niemieckich – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, w felietonie „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Boże Serce jest przeciwieństwem rewolucji zmierzających w kierunku budowy cywilizacji śmierci

Akt poświęcenia polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa skłania do refleksji nad historycznym wymiarem celebracji tajemnicy Bożego Serca. Ono jest dobroci i miłości pełne, a tym samym jest przeciwieństwem wszystkich rewolucji, które od czasów nowożytnych zmierzają w kierunku budowy cywilizacji śmierci – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, w felietonie „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.