Wpisy

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Zadbajmy o naszych uczniów, ponieważ to oni za kilkanaście lat będą współdecydować o kształcie relacji polsko-niemieckich

Musimy maksymalnie wykorzystać czas, który jeszcze mamy, by zwiększać własne bezpieczeństwo militarne i kulturowe. To ostatnie buduje się w polskim szkolnictwie. To w podręcznikach powinna być nauczana prawda o relacjach polsko-niemieckich – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, w felietonie „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Boże Serce jest przeciwieństwem rewolucji zmierzających w kierunku budowy cywilizacji śmierci

Akt poświęcenia polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa skłania do refleksji nad historycznym wymiarem celebracji tajemnicy Bożego Serca. Ono jest dobroci i miłości pełne, a tym samym jest przeciwieństwem wszystkich rewolucji, które od czasów nowożytnych zmierzają w kierunku budowy cywilizacji śmierci – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, w felietonie „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Św. Jan Paweł II był bardzo zanurzony w ojczystą historię

Św. Jan Paweł II był bardzo zanurzony w ojczystą historię. Wielokrotnie powtarzał, że jest synem tej ziemi. Po przylocie do Polski całował ziemię, jak całuje się ręce matki. On rzeczywiście tak to odczuwał – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Ks. kard. S. Wyszyński zaznaczał, że warunkiem trwałego odrodzenia narodu jest odnowa polskich sumień

Ks. kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie powtarzał, że warunkiem realnego i trwałego odrodzenia narodu polskiego jest odnowa polskich sumień – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. W tym kontekście wskazywał na konieczność obudzenia zaangażowania na rzecz powstrzymania fali przemocy wobec życia osób nienarodzonych – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, w felietonie „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: To demografia decyduje o kondycji pozostałych elementów składających się na rozwój kraju

Jakichkolwiek programów i nowych ładów byśmy nie wprowadzili, to nie sposób przejść do porządku dziennego nad faktem, że ten najważniejszy czynnik naszego rozwoju, czyli demografia, jest w zapaści – powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. G. Kucharczyk: Komuniści doskonale wiedzieli, że 16 października 1978 r. był właściwie początkiem końca ich władzy. Obecność Jana Pawła II zmieniała i pociągała ku Chrystusowi

Sam fakt, że Polak został papieżem, to był potężny czynnik zmian. Komuniści doskonale wiedzieli, że radosny dla całego narodu wieczór 16 października 1978 roku był właściwie początkiem końca ich władzy. Ojciec Święty mówił o wolności także w wymiarze wspólnotowym, narodowym w okresie zniewolenia komunistycznego. Ojciec Święty wlewał nadzieję, przypominał o wolności, która jest zakorzeniona w wielkiej historii  narodu ochrzczonego – akcentował prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, historyk, w niedzielnych „Rozmowach niedokończonych” na antenie TV Trwam.