Wpisy

[TYLKO U NAS] Dr J. Bukowski o apelu POKiN ws. K. Jachiry:  To test dla Koalicji Obywatelskiej

Apel POKiN ws. nieprzyjmowania Klaudii Jachiry do klubu parlamentarnego KO to jest właśnie test dla Koalicji Obywatelskiej. Czy dla niej liczy się to, o czym bez przerwy mówią jej politycy, tzn. wysokie wartości narodowe, imponderabilia, demokracja, czy też liczy się wyłącznie jedno miejsce więcej, jeden mandat więcej w Sejmie – powiedział w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

List POKiN w Krakowie: Uważamy, że prawdziwy epilog II wojny światowej nastąpi dopiero po wyrównaniu strat przez stronę niemiecką 

Jako kombatanci i weterani walk o Niepodległą Polskę uważamy, że prawdziwy epilog II wojny światowej nastąpi dopiero po wyrównaniu strat przez stronę niemiecką. Niemcy stały się na tyle butne i aroganckie, że za swoje winy i zbrodnie oskarżają dziś nas, Polaków. Sprawa reparacji przywróci im pamięć o ich zbrodniach. Niemcy muszą przestać być głównym ośrodkiem antypolskiej propagandy, a rząd niemiecki nie może sponsorować mediów, które używają sformułowań o polskich obozach śmierci czy filmów wypełnionych goebbelsowską propagandą – pisze w liście do prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

POKiN w Krakowie apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o symboliczne ukaranie członków WRON

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje do prezydenta RP Andrzeja Dudy o symboliczne odebranie stopni wojskowych i odznaczeń państwowych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która „w styczniu 2012 roku została uznana prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie jako związek przestępczy o charakterze zbrojnym pod kierunkiem generała Wojciecha Jaruzelskiego” – podkreślił w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja rzecznik Porozumienia dr Jerzy Bukowski.

Dr. Jerzy Bukowski: Wciąż aktualne postulaty POKiN

W setną rocznicę powrotu Polski na mapę Europy po 123 latach trójzaborowej niewoli w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie przypominam władzom Rzeczypospolitej kilka spraw, których niezałatwienie przed tą datą nie wystawia im zbyt dobrego świadectwa w zakresie dbałości o narodowe imponderabilia.