POKiN żąda zburzenia Pałacu Kultury i Nauki

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych domaga się zburzenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W tej sprawie organizacja wystosowała list do prezydent Warszawy Hanny GronkiewiczWaltz. Kombatanci podkreślają, że budynek powstał, by przypominać Polakom, że są niewolnikami Sowietów.

Rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych Jerzy Bukowski mówi, że dobrą okazją do takiej rozbiórki może być przypadająca wkrótce 60. rocznica powstania budowli.

– Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzisiaj zburzenie tego pomnika sowieckiej dominacji nad Polską jest o wiele trudniejsze niż dawniej, ale podnoszę ten problem chociażby dlatego, że znajdą się jakiej metody zastępcze nie zburzenia do gruntu tylko na przykład częściowego wyburzenia, przemienienia, jakiegoś innego wykorzystania. W każdym razie chodzi o to, żeby ten szpecący sowiecki symbol zniewolenia w tej formie architektonicznej zniknął z pejzażu stołecznego miasta Warszawy. O to apeluję do pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. która Pałac Kultury i Nauki darzy wielką sympatią. Widocznie to, co rosyjskie i sowieckie bardzo się podoba – powiedział Jerzy Bukowski.

Jerzy Bukowski dodaje, że przykładem dla władz Warszawy może być likwidacja w latach 20. ubiegłego wieku soboru Świętego Aleksandra Newskiego na placu Saskim.

Budynek wzniesiono na polecenie zaborczych władz rosyjskich w takim samym celu, jak Pałac Kultury, by stanowił zewsząd widoczny symbol carskiego panowania na ziemiach polskich.

RIRM

drukuj