Wpisy

W porównaniu z 2015 r. największy przyrost frekwencji na godz. 12.00 w woj. mazowieckim i zachodniopomorskim; najmniejszy na Podkarpaciu

W porównaniu z wyborami prezydenckimi z 2015 r., na godz. 12.00 w całej Polsce wzrosła frekwencja wyborcza. Największy przyrost – o ponad 11 punktów procentowych – odnotowano w województwach: mazowieckim i zachodniopomorskim. Najmniejszy – o ponad 6 pkt. proc. – w woj. podkarpackim.