Wpisy

Polska Pieta

Dnia 30 października 1984 r. po skończonej Mszy Świętej w kościele św. Stanisława Kostki ks. Feliks Folejewski, pallotyn, przekazał wiernym

Męczennicy komunizmu

Kult bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest w Polsce bardzo żywy. Pielęgnowana pamięć o kapłanie męczenniku, zaangażowanie w proces kanonizacyjny zaowocowały