R.Sobkowicz/Nasz Dziennik

MATCE W HOŁDZIE

Komunikat z racji przejścia z tego świata do wieczności śp. Marianny Popiełuszko.

Dokładnie tego samego dnia, czyli 19 października 1984 roku poniósł męczeńską śmierć bł. Jerzy – Syn, w tym roku odeszła z tego świata Jego Matka – śp. Marianna Popiełuszko.

Przedziwny jest Bóg w swoich świętych. Dziękujemy za to, że pozwolił nam żyć w czasach tak wielu świętych. W sposób szczególny w tych dniach, a zwłaszcza w sobotę w dzień pogrzebu, dziękujmy za świadectwo Wiary, jakie ofiarowała nam śp. Matka – Marianna. Jakby na zakończenie Roku Wiary odchodzi z tego świata, aby jeszcze bardziej umocnić nas w Wierze.

Dziękujemy, Matko, za ten dar, za to świadectwo, zawarte w Twojej  Wierze, jaśniejącej w całym Twoim życiu.

Dziękujemy za  wyjątkowy przykład  przeżywania  macierzyństwa  i jej wcielania w życie. Z tego to względu zachęcam wszystkich Diecezjan, aby w tych dniach, a szczególnie 23 listopada modlili się w intencji wszystkich Matek, zdając sobie sprawę z faktu, z jakimi trudnościami muszą się zmagać, aby móc godnie wcielać w życie wymiar macierzyński, w czasach wyjątkowej agresji w stosunku do rodzicielstwa w ogólności, a do macierzyństwa przecie wszystkim.

Dziękujemy z całego serca Tobie, Matko, która potrafiłaś swoje powołanie wypełniać z poświęceniem dzięki zakorzenieniu w Wierze katolickiej, zawsze świadoma wartości wzorca macierzyństwa, pozostawionego przez minione pokolenia tysięcy Matek, żyjących na Polskiej Ziemi.

Pamiętajmy o heroizmie tych wszystkich Matek ze śp. Marianną na czele. I bądźmy wdzięczni. Módlmy się za nich i do nich. Korzystajmy z ich przykładu życia. A Bóg pełen miłości przez pośrednictwo Matki Jezusa i Matki Kościoła niech nas umacnia we Wierze. Matkom zaś wyrażajmy cześć i hołd oddajmy!

Oddany w Chrystusie :

+ Antoni P. Dydycz

Biskup Drohiczyński

drukuj