Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. prof. A. Maryniarczyk o ojcu prof. M. Krąpcu: Dla nas walka o jego dobre imię jest powinnością i obowiązkiem spłacania długu za odziedziczone dobro

Są tacy którzy oskarżali i oskarżają ojca Krąpca, rektora KUL, obrońcę katolickiego uniwersytetu, niszcząc jego dobre imię. W prawdzie jemu te oskarżenia są obecnie obojętne, Bóg bowiem wszystko wie, ale dla nas walka o jego dobre imię jest powinnością i obowiązkiem spłacania długu za odziedziczone dobro, którym jest uniwersytet, z którego korzystamy jako społeczeństwo katolickie – powiedział ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk w felietonie z cyklu „Spróbuj Pomyśleć” w Radiu Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. A. Maryniarczyk: Wiara i wypływająca z niej nadzieja oraz modlitwa są pomostem, którym możemy przejść nad wzburzonym życiem

Perspektywa ostatecznej wizji zwycięstwa dobra nad złem i wybawienia dotyczy Kościoła, ale także odnosi się do każdego z nas osobiście i do tego, co dzieje się teraz wokół nas. Wiara i wypływająca z niej nadzieja oraz modlitwa są jakby pomostem, którym możemy przejść nad wzburzonym życiem, nad naszą chorobą, nad pandemią koronawirusa, nad osobistymi problemami – powiedział ks. prof. Andrzej Maryniarczyk w felietonie z cyklu „Spróbuj Pomyśleć” w Radiu Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. A. Maryniarczyk: Nie możemy zaprzepaścić właściwej odpowiedzi na znaki Boga

Patrzenie w przyszłość i podjęcie konkretnych zadań jest dziś szczególnie potrzebne i jest przejawem realizmu katolickiego. Potrzebne, by nie zaprzepaścić właściwej odpowiedzi na znaki, poprzez które Bóg przemawia dziś do nas wszystkich – powiedział na antenie Radia Maryja w felietonie „Spróbuj pomyśleć” ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, filozof z katedry metafizyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. A. Maryniarczyk: Szczególnie teraz cierpliwość i wytrwałość są nam potrzebne

Cierpliwość i wytrwałość są nam szczególnie potrzebne, teraz gdy musimy zmienić organizację naszego życia osobistego, rodzinnego, a także zawodowego. Święty Jan Bosko często przypominał, że zbawiamy się poprzez cierpliwość i wytrwałość. Zatem potrzeba nam także dziś prosić Boga o umocnienie w tej cnocie – powiedział w felietonie „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, filozof z katedry metafizyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. A. Maryniarczyk: Kiedy śmierć stanęła u progu państw świata, zdano sobie sprawę, że to Bóg jest Panem życia i śmierci

Parlamenty Europy i świata zaczęły sobie uzurpować prawa Boskie. Zaczęły ogłaszać się panami życia i śmierci. Kiedy śmierć stanęła u bram państwa, niemal każdego domu, naraz wszyscy się jej przestraszyli i odkryli, że nie są panami ludzkiego życia i nie są panami śmierci. To Bóg jest Panem życia i śmierci – powiedział w felietonie „Spróbuj pomyśleć” ks. prof. Andrzej Maryniarczyk.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. A. Maryniarczyk: Wiele osób publicznych w naszym życiu społeczno-politycznym przypomina ludzi ubranych w obojętność i obiektywizm urzędniczy

Gdy przyglądamy się różnym osobom tworzącym tak zwaną grupę osób publicznych w naszym życiu społeczno-politycznym, wielu przypomina ludzi ubranych w obojętność i obiektywizm urzędniczy. (…) Używając określenia prymasa Wyszyńskiego, są ludźmi, którzy wchodzą w przysłowiowe buty partyjnych ugrupowań, zawieszają swoje człowieczeństwo i stają się ludźmi zrobionymi na inteligentów – powiedział ks. prof. Andrzej Maryniarczyk w felietonie z cyklu „Spróbuj Pomyśleć” w Radiu Maryja.