Wpisy

Ks. bp A. Długosz: Zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzicami i dziadkami na Jasną Górę 16 czerwca. Będziemy tam przeżywali spotkanie z Panem Jezusem oraz Jego i naszą Matką  

W imieniu całej naszej wspólnoty, która troszczy się o formację religijną i duchową dzieci, zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzicami, dziadkami, babciami na Jasną Górę 16 czerwca, na godz. 11.00. Będziemy tam przeżywali spotkanie na pierwszym miejscu z Panem Jezusem, z Jego i naszą Matką, Matką Bożą Częstochowską. (…) Uświadomimy sobie podczas tego spotkania, że wszyscy tworzymy wspólny Kościół, jesteśmy braćmi i siostrami Pana Jezusa, a naszą Matką, którą daje nam w prezencie Pan Jezus, jest Matka Boża – mówił w poniedziałkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja ks. bp Antoni Długosz, przyjaciel dzieci, biskup senior archidiecezji częstochowskiej.

Ks. bp A. Długosz: Dziecko formuje swoją postawę wiary do siódmego roku życia, a rodzice powinni być pierwszymi kapłanami i zwiastunami wiary w życiu swoich dzieci

Dziecko formuje swoją postawę wiary do siódmego roku życia, a rodzice w sakramencie małżeństwa zapraszają Pana Jezusa, by rodzina stawała się domowym Kościołem, domowym sanktuarium i by rodzice w tym sanktuarium byli pierwszymi kapłanami, zwiastunami wiary w życiu swoich dzieci, ich pedagogami i katechetami, by pamiętali o tym, że to rodzice winni formować religijnie dziecko. Natomiast my, przedstawiciele Kościoła, pomagamy rodzicom w formacji religijnej dziecka – wyjaśnił ks. bp prof. Antoni Długosz, biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej, w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam.

Ks. bp A. Długosz w homilii podczas XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki PKRD na Jasną Górę: Święty Jan Paweł II przypomina nam, że Matka Boża pragnie, aby różaniec stał się modlitwą naszego życia

Święty Jan Paweł II przypomina nam, że Matka Boża pragnie, aby różaniec stał się modlitwą naszego życia. Ojciec święty w swoim zawołaniu <> mówi o więzi dziecka z matką. Prosi nas o to, abyśmy też przyjęli testament Pana Jezusa, który z krzyża pokazuje Matkę Bożą i mówi, żeby Ona była także naszą matką (…). Nie dziwi nas, że z Madzią Buczek tworzymy Kółka Różańcowe i pragniemy codziennie odmówić przynajmniej dziesiątek różańca i ofiarować go za pokój na świecie, naszą Ojczyznę, naszą rodzinę i nasz Kościół – mówił ks. bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej, w homilii podczas XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci na Jasną Górę.

Ks. bp A. Długosz o XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce PKRD na Jasną Górę: Cieszę się, że spotykamy się z dziećmi w tak ważnym miejscu. Święty Jan Paweł II wiele razy przypominał, że Jasna Góra jest naszym wspólnym rodzinnym domem, gdzie wyczekuje na nas Matka Boża

Bardzo się cieszę, że spotykamy się z dziećmi w tak ważnym miejscu. Święty Jan Paweł II wiele razy przypominał, że Jasna Góra jest naszym wspólnym rodzinnym domem, gdzie wyczekuje na nas Matka Boża, która bardzo nas kocha. Zapraszam serdecznie dzieci nie tylko Podwórkowych Kół Różańcowych, ale dzieci całego naszego kraju, aby zachęciły rodziców, opiekunów, wychowawców, dziadków i babcie, abyśmy rodzinnie odwiedzili Matkę Bożą i powiedzieli Jej, że Ją bardzo kochamy (…). Kochani rodzice, pamiętajcie o tym, że waszego świadectwa nikt nie zastąpi. Wiele razy powtarzałem, że dziecko formuje swoją wiarę do siódmego roku życia, jest otwarte na wasze słowa i czyny. Przypomnijcie sobie zobowiązania sakramentu małżeństwa, gdzie oświadczyliście Bogu, że nie tylko przyjmiecie dziecko, ale także, iż wychowacie je po katolicku – akcentował ks. bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Dzieci w Kościele. Ks. bp A. Długosz: Dziecko formuje postawę swojej wiary do 7. roku życia. Ten wiek jest szalenie ważny

Ważną rolę w życiu każdej rodziny odgrywa dziecko, bo ono jest przyszłością Kościoła i narodu polskiego. Rodzice, pamiętajcie, że w sakramencie małżeństwa zaprosiliście Jezusa do swojej rodziny, by rodzina stawała się domowym Kościołem, i by w tym domowym Kościele – domowym sanktuarium – stawać się kapłanami, pierwszymi zwiastunami wiary, pedagogami i katechetami w życiu dziecka – wskazywał ks. bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej, podczas czwartkowych „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.