Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. bp A. Lepa: Najczęściej stosowanymi technikami propagandowymi w reklamie są technika wstecznego zapisu oraz technika jednej klatki

Dziś elementy propagandy stosowane są za pomocą różnych technik, wśród których dominują techniki manipulowania świadomością. One są najtrudniejsze do wykrycia. Najczęściej stosowane są dwie techniki angażujące zmysły wyższe, czyli wzrok i słuch. Nazywane są wyższymi, ponieważ mają decydujący wpływ na myślenie człowieka, na rozwój intelektu. (…) Chciałbym zwrócić uwagę na dwie techniki, które są najważniejsze i najskuteczniejsze, ponieważ są kamuflowane: technikę wstecznego zapisu oraz technikę jednej klatki – mówił w swoim wystąpieniu podczas sympozjum „Oblicza nadziei” w WSKSiM w Toruniu ks. bp Adam Lepa, członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.