Wpisy

Senacka komisja ustawodawcza pracuje nad zapisami tzw. Piątki dla zwierząt. Senator M. Martynowski: Każdy senator powinien odpowiedzieć, czy woli być lojalnym w stosunku do ugrupowania, czy do rodaków

Podczas posiedzenia senackiej komisji ustawodawczej przytoczone zostały ekspertyzy przygotowane na zlecenie komisji. Według jednej z nich, ograniczenie uboju rytualnego jest niezgodne z przepisami unijnymi i polską konstytucją. Wątpliwość budzi także brak precyzyjnych zapisów związanych z wypłatą rekompensat.