Wpisy

Szef NATO: To budujący widok, jak siły ukraińskie wyzwalają swój kraj

Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, powiedział w środę, że „budujący” jest widok, jak siły ukraińskie są w stanie wyzwolić coraz więcej terytorium swojego kraju. Nawiązał w ten sposób do decyzji rosyjskiego ministra obrony, Siergieja Szojgu, który wydał swoim wojskom rozkaz wycofania się na lewy (wschodni) brzeg Dniepru.

Droga Szwecji i Finlandii do NATO

Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego podpisały protokoły akcesyjne Szwecji i Finlandii. To oznacza, że kraje te mogą uczestniczyć w naradach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale bez prawa głosu. Sekretarz generalny NATO wyraził nadzieję, że proces ratyfikacji przebiegnie szybciej niż zazwyczaj, gdzie trwa to średnio około roku.

J. Stoltenberg: Siły wysokiej gotowości NATO zostaną zwiększona do 300 tysięcy

W przeddzień szczytu NATO w Madrycie sekretarz generalny Sojuszu zapowiedział więcej wojsk gotowych do obrony wschodniej flanki. Siły szybkiego reagowania mają zostać rozbudowane do ponad 300 tysięcy. Jens Stoltenberg wyraził nadzieję, że sojusznicy jednoznacznie określą Rosję jako wroga. Agresor nie przerywa ostrzału prowadzonego przeciwko cywilom.