Wpisy

81 lat temu ZSRS przeprowadził masową deportację Polaków z Kresów Wschodnich

W nocy z 21 na 22 maja 1941 r. zaczęła się czwarta deportacja Polaków z Kresów, które należały do Związku Sowieckiego. Wywózka trwała do 22 czerwca 1941 r., czyli do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Akcja wysiedlania obywateli objęła m.in. mieszkańców: Białostocczyzny, Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny, a także zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi.

77 lat temu władze sowieckie rozpoczęły czwartą deportację ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego

77 lat temu, w nocy z 21 na 22 maja 1941 r., władze sowieckie rozpoczęły czwartą masową deportację ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego z zagarniętych ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Deportacja ta, dokonana w przededniu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, była ostatnią masową deportacją obywateli polskich dokonaną przez ZSRS.