fot. IPN

82. rocznica pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir

Mijają 82 lata od pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir. Działania sowieckiego reżimu rozpoczęły się 10 lutego 1940 roku. W trakcie pierwszego etapu w głąb Związku Radzieckiego zesłano ponad 140 tys. osób.

Z Kresów Wschodnich II w głąb ZSRR deportowane były głównie osoby z kręgów inteligencji, ziemiaństwa, rodzin wojskowych, policyjnych i urzędniczych. W sumie do czerwca 1941 r. Sowieci zorganizowali cztery wywózki. Dokładna liczba zesłańców nie jest znana. Szacuje się, że od 300 tys. do ponad 1 mln osób zostało wywiezionych na Syberię. Wielu z nich nigdy nie wróciło do domu.

Prof. Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, podkreśla, że wywózka na Sybir była nową formą represji sowieckiego okupanta.

– Trzeba pamiętać, że władze sowieckie stosowały represje już od pierwszych dni okupacji, jednak miały one charakter indywidualny. Deportacja była pierwszym przejawem napaści o charakterze masowym. Oczywiście Sowieci mieli  już przećwiczony ten typ represji, bo stosowali ją na całym obszarze Związku Radzieckiego od I poł. lat 30. XX wieku. Natomiast na dawnych ziemiach wschodnich, okupowanych od 17 września 1939 roku, Sowieci po raz pierwszy zastosowali ten rodzaj represji. To było ogromne zaskoczenie dla wszystkich mieszkańców – informuje prof. Wojciech Śleszyński.

Chcąc upamiętnić ofiary masowych wywózek w głąb Związku Radzieckiego, Muzeum Pamięci Sybiru organizuje m.in. Bieg Pamięci Sybiru. Tegoroczna edycja odbędzie się 12 lutego. Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie sybir.bialystok.pl.

 

 

RIRM

drukuj