Wpisy

COP26: W deklaracji końcowej szczytu – po sprzeciwie Chin i Indii – znalazły się zapisy o „stopniowym zmniejszaniu” użycia węgla

Chiny i Indie sprzeciwiły się szybkiej rezygnacji z węgla. W efekcie w deklaracji końcowej ze szczytu COP26 osłabiono sformułowania dotyczące surowca. Finalnie zamiast o „wycofywaniu się” jest mowa o „stopniowym zmniejszaniu” użycia węgla. Pakt z Glasgow jest pierwszym w historii porozumieniem klimatycznym, w którym wyraźnie napisano o redukcji emisji z węgla.

Konferencja COP26 w Glasgow

W Glasgow rozpoczyna się dziś ONZ-owska konferencja klimatyczna COP26. Światowi przywódcy będą próbowali uzgodnić działania pozwalające na zatrzymanie coraz bardziej widocznych zmian klimatu.