Wpisy

„Le Figaro” o terrorze na amerykańskich uczelniach: Zastraszeni wykładowcy i pobicia

Na amerykańskich uczelniach najmniejsze uchybienie językowe ze strony wykładowców prowadzi do ich pobić przez studentów i złamania karier. Wierząc, że są prześladowane, mniejszości w USA przejmują władzę w kampusach, a internet wzmacnia mentalność tłumu – pisze francuski dziennik „Le Figaro” i zauważa, że uniwersytety w USA poddały się terrorowi cancel culture.