Reportaż: Cichy i pokornego serca. Sługa Boży Ks. Kazimierz Hamerszmit

Ks. Kazimierz Hamerszmit urodził się 12 lutego 1916 roku w niewielkich Kołakach Kościelnych na Podlasiu. Wyświęcony w kwietniu 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej stał się więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Po powrocie do Polski większość życia spędził w Suwałkach. Dziś do jego beatyfikacji brakuje tylko cudu.

drukuj