Wpisy

Śladami ojca Wenantego

Materiał ukazuje miejsca związane z życiem i działalnością o. Wenantego Katarzyńca na Ukrainie. Pomimo upływu czasu, autorzy dokumentu starają się odnaleźć ślady życia i posługi duchownego.

Kuźnia Redemptorystów

Od 100 lat, pod czułym okiem Matki Bożej Tuchowskiej bracia ze Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela właśnie w tuchowskim seminarium kształcą się na kapłanów i misjonarzy. Tu rozwijają swe powołanie i stąd posyłani są na cały świat, by głosić Ewangelię.

W obronie granic Europy

Straż Graniczna RP i Policja wspierają działania węgierskich służb w ramach współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej w zakresie obrony granic Unii Europejskiej. Jak wygląda ich służba?

Poznajemy Zamek Królewski

Wraz z przewodnikiem zwiedzamy wnętrze barokowo- klasycystycznego Zamku Królewskiego w Warszawie. Pierwotnie był on rezydencją książąt mazowieckich, a od XVI w. siedzibą władz Rzeczypospolitej.