Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry ,

Ewangelista Jan w tę IV Niedzielę Wielkanocy przedstawia na obraz Jezusa Dobrego Pasterza. Kontemplując ten fragment Ewangelii, możemy zrozumieć rodzaj relacji  jaka istnieje pomiędzy Jezusem a Jego uczniami: związek oparty na czułości, na miłości, na wzajemnym poznaniu i na obietnicy wielkiego, z niczym nieporównywalnego daru: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości „(J 10,10) . Ta relacja jest wzorem relacji między chrześcijanami i relacji międzyludzkich.

Wielu także dziś, podobnie jak w czasach Jezusa, proponuje siebie jako „pasterzy ” naszego życia; ale tylko Zmartwychwstały Chrystus jest prawdziwym Pasterzem, który daje nam życie w obfitości. Zachęcam wszystkich do zaufania Panu, który nas prowadzi. Słuchajmy Jego Słowa z otwartym umysłem i sercem, aby wzmacniać naszą wiarę, rozjaśnić nasze sumienie i postępować zgodnie z nauczaniem Ewangelii.

W tę niedzielę modlimy się za pasterzy Kościoła, wszystkich biskupów, w tym także za biskupa Rzymu i za wszystkich kapłanów; szczególnie módlmy się za nowych kapłanów diecezji rzymskiej, których wyświęciłem przed chwilą w Bazylice Świętego Piotra. Niech Pan pomoże nam być zawsze wiernymi Mistrzowi, a także mądrymi oraz oświeconymi przewodnikami Ludu Bożego, który jest nam powierzony. Na wzór Jezusa, każdy pasterz ” niekiedy stanie z przodu, aby wskazać drogę i podtrzymać nadzieję ludu, innym razem zwyczajnie stanie pośród wszystkich ze swą prostą i miłosierną bliskością, a w pewnych okolicznościach powinien iść za ludem, aby pomóc tym, którzy zostali z tyłu” Evangelii Gaudium , 31 ). Oby wszyscy pasterze byli takimi właśnie!

W tę niedzielę przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tegorocznym orędziu przypomniałem, że „każde powołanie wymaga w każdym przypadku exodusu-wyjścia  z siebie samego, aby w centrum swego życia postawić Chrystusa i Jego Ewangelię” (n. 2 ). Dlatego wezwanie do pójścia za Jezusem jest zarówno entuzjastyczne jak i wymagające. Aby się mogło zrealizować konieczne jest  wchodzenie w coraz głębszą przyjaźń z Panem, aby żyć Nim i dla Niego.

Módlmy się, aby także w tych naszych czasach, kiedy głos Pana może być w zagłuszony przez wiele innych głosów, wszyscy ochrzczeni, rodziny, parafie, ruchy wzięły  odpowiedzialność za wspieranie powołań, z głęboką świadomością i przekonaniem.

Drodzy bracia i siostry, ożywieni przez radość paschalną i przez wiarę w zmartwychwstałego Pana, zawierzmy nasze postanowienia i nasze intencje  Dziewicy Maryi, Matce każdego powołania, aby jej wstawiennictwo wzbudziło i podtrzymało  liczne i święte powołania do służby Kościołowi i światu

po modlitwie Regina Coeli

Drodzy Bracia i Siostry ,

Pozdrawiam wszystkich, rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia i wszystkich indywidualnych wiernych przybyłych z Włoch oraz z wielu krajów , w szczególności tych z diecezji Campo Grande i Dourados (Brazylia), z   Nowego Jorku, Las Palmas de Gran Canaria (Wyspy Kanaryjskie) i studentów Miranda do Corvo ( Portugalia ) .

Pozdrawiam wspólnoty Neokatechumenalne, które w tę niedzielę Wielkanocną głosić będą  orędzie Jezusa Zmartwychwstałego  na stu (100) placach Rzymu oraz w wielu miastach na całym świecie . Niech Pan obdarzy Was radością Ewangelii !

Specjalne błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży, którzy otrzymały lub mają otrzymywać  Pierwszą Komunię Świętą oraz i bierzmowanie.  A także pozdrawiam członków rodzin i przyjaciół nowych kapłanów diecezji rzymskiej, których wyświęciłem rano.

Pozdrawiam Korpus Lasów Państwowych, który organizuje Narodowy Dzień rezerwatów przyrody; i członkowów „Góry Młodych” , przybyłych do Rzymu, wzdłuż Via Francigena ;

Pozdrawiam Włoską Sieć Wspierania Opieki w onkologii, zachęcam was do szczególnej  troski o pacjent ów i ich rodziny;

Pozdrawiam Ochrona ludności Viggiù – Clive ; motocyklistów z San Marino i Abruzji.

Dziś chcemy ofiarowac modlitwę za wszystkie matki, powierzając je Matce Jezusa

Dobrej niedzieli zyczę wszystkim! Smacznego obiadu i do widzenia !

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj