Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Odrzechowej na Podkarpaciu

 

Zakończył się remont i restauracja wyposażenia świątyni, która do 1947 roku należała do wiernych obrządku greckokatolickiego. Przez lata znajdujące się tam ikony przechowywano na strychu. Dzięki wysiłkom studentów ASP w Warszawie pod kierunkiem Łukasza Wojtowicza, miejscowego proboszcza i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Odrzechowa kilka ikon, fragmenty wrót carskich i diakońskich, a także bogato zdobione tabernakulum powróciły do prezbiterium. Wokół kościoła odtworzono także dawny mur cerkiewny z rzecznych kamieni.

drukuj