Katecheza wygłoszona przez Ojca Świętego Benedykta XVI podczas środowej Audiencji Generalnej

Audio MP3
Pobierz

 Czytaj tekst katechezy

drukuj