Doświadczeni odważną decyzją Ojca św.

Ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Bardzo serdecznie pozdrawiam z dróg pielgrzymich do Ziemi Świętej. Z ponad stu pięćdziesięciu osobową grupą kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich jesteśmy w Jerozolimie.

W tym miejscu usłyszeliśmy w pierwszych wiadomościach o decyzji Ojca św. Benedykta XVI, byliśmy właśnie w kościele św. Piotra i tam modliliśmy się o wzmocnienie jego sił; bo pierwszym zadaniem św. Piotra jest umacnianie swoich braci w wierze.  Ten Rok Wiary, który ogłosił Ojciec św. Benedykt XVI jest dla nas opatrznościowym zaproszeniem, aby wzmóc swój wysiłek umysłu i serca by przylgnąć do Chrystusa, ale jednocześnie by wziąć bardzo osobistą odpowiedzialność za sprawy wiary i za sprawy umocnienia nas samych w wierze, poprzez wpływ na taką decyzję u naszych współbraci i sióstr, dlatego nie ustajemy tutaj na tym miejscu.

Byliśmy na Golgocie, byliśmy również w Grobie Pańskim, a więc w miejscu Zmartwychwstania Pana Jezusa. Modliliśmy się w intencjach Ojca św. Benedykta XVI i za cały Kościół, żeby to doświadczenie mocnej i odważnej decyzji Ojca św. owocowało jak najbardziej naszym nowym przylgnięciem do Chrystusa. Zacytuje teraz słowa, które wypowiadałem w homilii pielgrzymkowej cytując Ojca św. z jego orędzia na dzień chorych, bo ono bardzo dobrze streszcza nasze zadanie i naszą ufność w Boga. Papież zawsze podkreślał: „Maryja nie traci nigdy nadziei na zwycięstwo Boga nad złem, nad cierpieniem, nad śmiercią i potrafi przyjąć w tym samym uścisku wiary i miłości Syna Bożego narodzonego w betlejemskiej grocie i zmarłego na Krzyżu”. Ufam, że te słowa spełniają się również poprzez role i pośrednictwo Maryi w życiu i posłudze Benedykta XVI dla dobra całego Kościoła.

Niech ten uścisk wiary i miłości będzie Jego udziałem, a my modlimy się za Kościół, ażeby następcy św. Piotra byli zawsze dla nas drogowskazami na drogach umocnienia w wierze i przylgnięcie do Chrystusa i Jego Matki.

Wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, również związane z dostępem wolności słowa i tym samym prawa TV Trwam do miejsca na multipleksie polecamy naszej ufnej modlitwie.

 

Wypowiedź ks. abp. Wacława Depo


Pobierz Pobierz

 Szczęść Boże 

drukuj