Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy Bracia i Siostry,

Dzisiejsza liturgia proponuje nam Ewangelię o weselu w Kanie, wydarzeniu opowiedzianym przez Jana, naocznego świadka. To wydarzenie zostało umieszczone w dzisiejszą niedzielę, która następuje bezpośrednio po okresie Bożego Narodzenia, ponieważ wraz z wizytą Magów ze Wschodu i chrztem Jezusa stanowi trylogię epifanii, to znaczy objawienia Chrystusa.

Wydarzenie związane z weselem w Kanie jest w istocie „początkiem znaków” (J 2,11), to znaczy pierwszym cudem dokonanym przez Jezusa, poprzez który objawia On publicznie swoją chwałę, wzbudzając wiarę swoich uczniów. Przywołajmy pokrótce to, co dokonuje się podczas tej uroczystości weselnej w Kanie Galilejskiej. Stało się tak, że zabrakło wina i Maryja Matka Jezusa, zwraca na to uwagę swojemu Synowi. On Jej odpowiada, że nie nadeszła jeszcze Jego godzina, ale później podejmuje zachętę Maryi i poleciwszy napełnić wodą sześć wielkich stągwi, przemienia wodę w wino, w doskonałe wino, lepsze od poprzedniego.

Poprzez ten „znak” Jezus objawia się jako mesjański Oblubieniec, który przyszedł, aby zawrzeć ze swoim ludem nowe i wieczne Przymierze, zgodnie ze słowami proroków: „Jak oblubieniec cieszy się oblubienicą, tak Twój Bóg rozweseli się Tobą” (Iz 62,5). Wino jest symbolem tej radości z miłości, ale także nawiązuje do krwi, którą Jezus przeleje na końcu, aby przypieczętować swój związek oblubieńczy z ludzkością.

Kościół jest Oblubienicą Chrystusa, który czyni go świętym i pięknym dzięki swojej łasce. Jednak ta oblubienica, złożona z ludzi, zawsze potrzebuje oczyszczenia. Jedną z poważniejszych win, które ranią oblicze Kościoła, jest brak jego widzialnej jedności, a w szczególności historyczne podziały, które oddzieliły chrześcijan i które nie zostały jeszcze w pełni przezwyciężone.

Właśnie w tych dniach , od 18 do 25 stycznia, odbywa się coroczny Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan -,jest to  wydarzenie zawsze ważne dla wierzących i dla wspólnot; wydarzenie, które budzi we wszystkich pragnienie i większe zaangażowanie duchowe w dążeniu  do pełnej komunii.

W tej perspektywie duże znaczenie miało czuwanie, jakie celebrowałem z młodymi około miesiąc temu na tym Placu – tysiące młodych z całej Europy wraz ze wspólnotą ekumeniczną Taizé: -był to czas łaski, w którym doświadczyliśmy piękna bycia jedno w Chrystusie. Zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy zrealizowali to „czego Pan od nas żąda” ( por. Mi 6, 6-8), jak brzmi w tym roku temat Tygodnia Modlitw, zaproponowany przez niektóre wspólnoty chrześcijańskie w Indiach, które zapraszają nas, abyśmy szli zdecydowanie w kierunku widzialnej jedności pośród wszystkich chrześcijan oraz do przezwyciężenia, jako bracia w Chrystusie, każdego rodzaju niesprawiedliwej dyskryminacji.

W najbliższy piątek, gdy kończą się te dni modlitwy, będę przewodniczył Nieszporom w bazylice świętego Pawła za Murami, w obecności Przedstawicieli innych Kościołów i Wspólnot kościelnych.

Drodzy przyjaciele, do modlitwy o jedność chrześcijan chciałbym dołączyć jeszcze raz, modlitwę o pokój, aby w różnych konfliktach, niestety trwających aktualnie,  ustąpiły masakry bezbronnych ludzi, aby zakończyła się wszelka przemoc i  aby nabrano odwagi do podjęcia dialogu i negocjacji.

W tych dwu intencjach, wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi, Pośredniczki Łask wszelakich.

po polsku

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego temat inspirują słowa proroka Micheasza: „Czego Bóg od nas oczekuje?” (por. Mi 6,8). Naszą odpowiedzią niech będzie modlitwa, szczery, ekumeniczny dialog, poszukiwanie prawdy, gesty zrozumienia i pojednania. Niech Duch Święty zjednoczy nas we wspólnym wyznawaniu wiary i sprawi „abyśmy wszyscy stanowili jedno” (por. J 17,21). Waszym ekumenicznym dążeniom z serca błogosławię.

po angielsku

Pozdrawiam wszystkich anglojęzycznych pielgrzymów obecnych na dzisiejszej modlitwie Angelus. W tych dniach obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się za naszych braci i siostry z poszczególnych Kościałów i Wspólnot, abyśmy coraz bardziej angażowali się w tworzenie widzialnej jedności w Jezusie Chrystusie. Bóg niech błogosławi was i waszych bliskich.

po niemiecku

Serdecznie witam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów. Ewangelia dzisiejszej niedzieli opowiada o weselu w Kanie Galilejskiej, na którym Jezus dokonał pierwszego znaku. Na prośbę swojej matki,oraz przy współpracy sług, którzy napełnili wodą sześć stągwi  Jezus pomaga młodej parze w ich trudnej sytuacji. Zaufajmy i my wstawiennictwu Maryi. Pozólmy, podobnie jak słudzy w dzisiejszej ewangelii, zmobilizować się do wypełniania na naszej drodze ku Bogu tego, co poleca nam Jezus Chrystus. Módlmy się o to szczególnie w obecnym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Życzę wam wszystkim błogosławionej niedzieli.

po hiszpańsku

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, a w szczególności grupę z parafii Najświętszej Krwi Chrystusa z Walencji. Dziś Ewangelia mówi nam o weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus uczynił pierwszy znak swojej misji na świecie. On przyszedł aby swoim darem wypełnić dzieło pełnego zbawienia człowieka, który sam nie może go osiągnąć. Przyjąć dar jaki jest nam  ofiarowany, dar wiary i nadziei w Chrystusa jest tym co prawdziwe wypełnia ludzkie serce. Także dziś prośmy o dar jedności chrześcijan. I tak jak wówczas na weselu Maryja wskazuje nam drogę jaką Bóg może wejść w nasze życie. „Czynić to co Jezus nam mówi”. Uczyńmy to w pełni ufając każdego dnia w to co mówi nam nasza Matka z Nieba. Szczęśliwej niedzieli!

po portugalsku:

Pragnę skierować moje serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów języka portugalskiego, którzy przybyli tu ze swoim pasterzem ks. bp. Gilberto i jego wiernych z diecezji  Setúbal. Dla was wszystkich proszę o macierzyńską opiekę Najświętszej Dziewicy Maryi, aby w każdym chrześcijaninie, w każdym domu pozostał żywy płomień wiary i miłości, zgody, jako cenny dar, który rodzice powinni przekazywać swoim dzieciom. Niech na wam wszystkich i waszych rodzinach i ziemi spocznie pokój i łaska Pana, błogosławię Wam!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl