(fot. PAP/EPA)

Modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym

Drodzy Bracia i Siostry!

Mszą Świętą celebrowaną dzisiejszego poranka w Bazylice Św. Piotra zakończyło się XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Przez trzy tygodnie stawaliśmy wobec rzeczywistości nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Reprezentowany tu był cały Kościół, razem włączony w ten wysiłek, który dzięki łasce Bożej będzie przynosił owoce. Synod jednak przede wszystkim jest zawsze momentem silnej komunii kościelnej, i dlatego też pragnę wraz z wami wszystkimi złożyć dziękczynienie Bogu, który raz jeszcze pozwolił nam doświadczyć piękna bycia Kościołem, i bycia nim właśnie dziś, w świecie takim, jakim on jest, pośród ludzkości z jej trudami i nadziejami.

Ogromnie znacząca jest zbieżność tego zgromadzenia synodalnego zarówno z 50. rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II, jak też z początkiem Roku Wiary. Myśl o bł. Janie XXIII, o Słudze Bożym Pawle VI, o czasie soborowym, była bardzo potrzebna, ponieważ pozwoliła nam rozpoznać, że nowa ewangelizacja nie jest naszym pomysłem, ale jest dynamiką, która rozwija się w Kościele w sposób szczególny od lat 50. minionego wieku, kiedy stało się oczywiste, że także kraje o starożytnej tradycji chrześcijańskiej stały się – jak to się mówi – „ziemią misyjną”. W takim też kontekście pojawiła się potrzeba odnowionego głoszenia Ewangelii w społeczeństwie zeświecczonym, (głoszenia) w podwójnym przekonaniu, że z jednej strony tylko On, Jezus Chrystus, jest prawdziwą nowością, która odpowiada na oczekiwania człowieka każdej epoki, a z drugiej strony, że Jego przesłanie domaga się bycia przekazywanym w sposób odpowiedni do zmieniających się kontekstów społecznych i kulturowych.

Co możemy powiedzieć na zakończenie tych intensywnych dni pracy? Z mojej strony, wysłuchałem i zebrałem wiele uwag do przemyśleń i wiele propozycji, które – z pomocą Sekretariatu Synodu i moich Współpracowników – będę próbował uporządkować i opracować, aby zaofiarować całemu Kościołowi organiczną syntezę i spójne wskazówki. Od teraz możemy już powiedzieć, że z tego Synodu wypływa wzmocnione wezwanie do odnowy duchowej samego Kościoła, aby móc odnowić duchowo zsekularyzowany świat; i ta odnowa zacznie się od ponownego odkrycia Jezusa Chrystusa, Jego prawdy i jego łaski, jego „oblicza” zarówno ludzkiego, jak i Boskiego, na którym jaśnieje transcendentne misterium Boga.

Zawierzmy Maryi Dziewicy owoce pracy sesji synodalnej, która właśnie się zakończyła. Niech Ona, Gwiazda Nowej Ewangelizacji, uczy nas i pomaga nieść Chrystusa wszystkim z odwagą i radością.

Apel:

W minionych dniach niszczący huragan ze szczególną siłą uderzył w Kubę, Haiti, Jamajkę i wyspy Bahama, spowodował liczne ofiary i rozległe zniszczenia, zmuszając wiele osób do opuszczenia swoich domów. Pragnę zapewnić o mojej bliskości i pamięci tych wszystkich, którzy zostali doświadczeni przez tę klęskę żywiołową, wszystkich zapraszam do modlitwy i solidarności, by ukoić ból rodzin ofiar i zaoferować pomoc tysiącom poszkodowanych.

Po polsku:

Bracia i Siostry, dzisiaj rano zakończył się Synod Biskupów. Przypomniał on, że nowa ewangelizacja jest zadaniem nas wszystkich, domaga się od nas wzrostu w gorliwości, odrodzenia życia sakramentalnego, powrotu do praktyk religijnych ze strony tych, którzy oddalili się od Kościoła, głoszenia orędzia Chrystusa wszystkim, którzy Go jeszcze nie znają. Niech Boży Duch ożywi nasze serca mocą wiary, obudzi potrzebę trwania w bliskości z Bogiem. Na realizację tych ważnych zadań z serca wam błogosławię.

Po francusku:

Drodzy pielgrzymi języka francuskiego, w momencie kiedy dobiegły końca prace Synodu poświęconego nowej ewangelizacji, Słowo Chrystusa zachęca nas do zaufania Mu i wiary w Niego. Ten, kto wierzy, nie może zachowywać dla siebie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Pan powierzył wszystkim swoim uczniom odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii wszystkim ludom. Niech Duch Święty uczyni wasze świadectwo pełnym światła, by wielu odkryło Chrystusa, Zbawiciela człowieka, i by za Nim poszło. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, towarzyszy wam na drogach prowadzących do Jej Syna!

Po angielsku:

Pozdrawiam wszystkich gości języka angielskiego obecnych na tej modlitwie „Anioł Pański”. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przywraca wzrok niewidomemu, mówiąc: „Twoja wiara cię uzdrowiła”. Pamiętając o kończącym się synodzie na temat nowej ewangelizacji, odnówmy zarówno naszą wiarę w Chrystusa, jak i nasze zobowiązanie do rozprzestrzeniania Ewangelii, która niesie uzdrowienie i radość. Niech Bóg błogosławi was i wasze rodziny!

Po niemiecku:

Serdeczne pozdrowienia kieruję do wszystkich niemieckojęzycznych gości. Dzisiejszą Mszą św. w Bazylice św. Piotra zakończyłem wraz z ojcami synodalnymi oraz wieloma wiernymi XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji oraz przekazywania wiary chrześcijańskiej. W wersecie „Alleluja” śpiewaliśmy: „Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię”. Umiłowani bracia i siostry! Nieśmy naszą wiarę światu radośnie i odważnie, w przekonaniu, że Pan żyje i jest blisko nas. Bóg niech was wszystkich błogosławi.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, którzy uczestniczą w tej modlitwie maryjnej, a w szczególności członków Bractwa Hermandad de los Milagros z Rzymu. Na zakończenie Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego nowej ewangelizacji zapraszam wszystkich do ożywienia modlitwy, aby to wydarzenie kościelne przyniosło obfite owoce w życiu Kościoła. To pragnienie zawierzam miłosnemu wstawiennictwu Najświętszej Maryi i ponawiam mój apel, aby zwracać się do Niej każdego dnia w Modlitwie Różańcowej, zawierzając Jej wszystkie nasze trudności, problemy i radości, aby Ona je przedstawiała swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, Światłu świata i Nadziei człowieka. Szczęśliwej niedzieli.

drukuj