Wypowiedzi o Radiu Maryja

Szkoła cywilizacji miłości


Wypowiedź
ks. bp. Stanisława Stefanka, pasterza diecezji łomżyńskiej

Radio Maryja to medium prawdziwie katolickie. To rozgłośnia wolna od
manipulacji, od nacisków ze strony sponsorów. Jej sponsorem jest społeczeństwo
kochające Matkę Najświętszą i Chrystusa. Dlatego sięga do Ewangelii, do
nauczania Kościoła. Jest to też wielka szkoła cywilizacji miłości, szkoła
społecznych więzi, uwrażliwiająca na drugiego człowieka, dopuszczająca do głosu
swoich słuchaczy. Dzięki wspaniałym audycjom historycznym oraz modlitwie za
Ojczyznę Radio wzmacnia więzi Narodu Polskiego, uczy patriotyzmu. W poruszanych
przez nie tematach cały czas wybrzmiewa polskie serce.
 

not. BR

 

 

*****************

Niestrudzenie broni życia


Wypowiedź
ks. bp. Ignacego Deca, pasterza Kościoła świdnickiego

Radio Maryja jest medium niezależnym, prezentującym rzeczywistość taką, jaka
jest. Obraz świata przedstawiany w mediach świeckich jest często wyimaginowany,
a prawda – zakrywana. Ludźmi próbuje się manipulować. Radio Maryja i Telewizja
Trwam kierują się prawdą i nie ulegają żadnemu dyktatowi politycznemu czy
ideologicznemu. Głoszą Ewangelię. W czasach szerzącego się relatywizmu to
nieocenione dla Kościoła i Narodu. Rozgłośnia i jej słuchacze to także wspólnota
modlitewna. Niezwykle ważne są również katechezy. Media toruńskie transmitują
wiele uroczystości kościelnych, także z Rzymu. Zawsze towarzyszą Ojcu Świętemu w
jego podróżach, dzięki czemu Kościół powszechny dociera niejako do naszych domów
i rodzin. Bardzo ważne jest też występowanie w obronie rodziny i dzieci
poczętych. Podczas pielgrzymki Radia Maryja do Rzymu w kwietniu 1996 r. Ojciec
Święty mówił, że głównym zadaniem rozgłośni jest promowanie życia od chwili
poczęcia aż do naturalnej śmierci. I temu posłaniu Radio pozostaje wierne i
niestrudzenie mu służy.
 

*****************

 

Potrzeba modlitwy za rządzących


Wypowiedź
ks. bp. Stanisława Napierały, ordynariusza kaliskiego

Radio Maryja odgrywa bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie i za to
powinniśmy być wdzięczni. Przypomina codziennie, jak potrzebna jest modlitwa za
naszą Ojczyznę. Dzisiaj tym bardziej jest to istotne, bo Ojczyzna jest jakby
wypierana z pewnego sposobu bycia współczesnego społeczeństwa, w którym dominuje
trend globalistyczny – by nie mówić o Ojczyźnie, Narodzie, nawet o państwie. A
to jest błąd! Trzeba się modlić, by ludzie uświadamiali sobie tę przynależność
do Ojczyzny. I tu ważna jest też rola Radia Maryja, które zachęcając do troski o
Ojczyznę przez modlitwę za nią, pokazywanie nieraz trudnych, bolesnych sytuacji
– służy jej. Potrzeba dzisiaj wskazywania pewnych spraw – zwłaszcza ludzie,
którzy mają władzę, powinni troszczyć się o Polskę, tymczasem są zagubieni, nie
mają żadnej wizji, nastawieni są jednostronnie np. na wartości materialne i
zapominają o Ojczyźnie. Dlatego należy się modlić także za nich o światło Ducha
Świętego, bo my wierzymy, że człowiek zawsze się może zmienić, nawrócić, ale to
jest dzieło łaski.
 

not. MMP

*****************

 


W
prawdzie o sprawach Ojczyzny

Wypowiedź ks. bp. Antoniego Dydycza, ordynariusza drohiczyńskiego

Jeśli chodzi o Radio Maryja, Telewizję Trwam i to, co reprezentuje to
środowisko, jesteśmy ogromnie wdzięczni ze względu na szczerość w podejściu do
podejmowanych tematów. Radio nie podchodzi do spraw naszego kraju przez pryzmat
własnych egoistycznych interesów, z myślą o jakichś korzyściach czy sukcesie,
ale w prawdzie. Im więcej będzie szczerości w naszym kraju, tym więcej możemy
oczekiwać dobrych owoców, a tych nam brakuje. Bardzo często politycy, posługując
się hasłami patriotycznymi, chcą ubić własny interes. Niestety, to bardzo
osłabia Polskę i nie prowadzi do uzdrowienia sytuacji.
Radio Maryja nic nie zyskuje, przeciwnie – za swoją posługę jest atakowane. Ale
mimo to szczerze, z pełnym oddaniem – co podkreślam – podchodzi do spraw naszej
Ojczyzny.
 

not. MMP

 

*****************

 


Przypomina
o naszych korzeniach


Z ks. bp. Edwardem Frankowskim, biskupem pomocniczym diecezji
sandomierskiej, rozmawia Maria Popielewicz

Radio Maryja istnieje od 19 lat. Na które z najważniejszych
aspektów jego działalności zwróciłby Ksiądz Biskup szczególną uwagę?

– Radio Maryja jest wielkim darem dla naszej Ojczyzny. Otwiera nas
na głębokie więzi z Bogiem, dba o nie, modli się z nami, pomaga nam
przygotowywać się do sakramentów, rozumieć Słowo Boże. Jest to także
radio familijne – uczy, jak tworzyć mądre, dobre, katolickie
rodziny. Radio Maryja pomaga nam również wyrobić w sobie postawę
patriotyczną, która powinna być owocem miłości do Ojca Niebieskiego
i owocem miłości w rodzinie. Na to kładzie nacisk Radio Maryja.
Pomaga sięgać do korzeni naszego dziedzictwa narodowego, naszej
kultury, tradycji. Wynika to z zatroskania o piękny kształt życia
rodzinnego, a tego nie da się budować bez zakorzenienia się w tym
pięknym dziedzictwie naszej Ojczyzny.

Radio Maryja zachęca też do modlitwy za Ojczyznę, a dziś jest ona
chyba szczególnie potrzebna…

– Tak, bardzo potrzeba nam tej modlitwy, bo w głowie się nie mieści,
co dzisiaj się dzieje. Widać – choćby na przykładzie wyborów
samorządowych – niesamowitą beztroskę, obojętność czy przypadkowość.
Nie umiemy wyciągać właściwych wniosków, mącą nam w głowie inne
media. To uzależnienie się od innych mediów – laickich, wypranych z
treści narodowych, katolickich i patriotycznych – jest dramatem dla
naszej Ojczyzny.

Rządzący też pozwalają sobie na coraz więcej. Kilka dni temu
pisaliśmy o ks. płk. Żarskim, który wygłosił kazanie, które nie
spodobało się prezydentowi…

– To też jest przejaw cywilizacji bizantyjskiej, w której rządzący
nie czują się zobligowani do podporządkowania ogólnym normom
społecznym. Obywateli obowiązują zasady prawne, władzę – nie. Oni
uważają się za kreatorów tej rzeczywistości, co jest nieprawdą. Oni
też muszą się podporządkować normom prawnym, temu ładowi
ustanowionemu przez Boga i kontynuowanemu przez tradycję i Kościół.
Co gorsza, politycy próbują mieszać się w sprawy Kościoła, wtrącają
się nawet do teologii, próbują określać, co jest dobre, a co złe. To
jest nadużycie z ich strony i przed tym powinniśmy się bronić i
sprzeciwiać się temu publicznie. Politycy nie mogą mówić, co Kościół
ma głosić, czynić, jakie mówić kazania. To jest parodia. Dlatego tym
bardziej się cieszę, że Radio Maryja jest jednym z tych ośrodków, z
których płynie gorąca modlitwa za naszą Ojczyznę.

Dziękuję za rozmowę.

 

*****************

 

Uodparnia na manipulację


Z
Beatą Kempą, posłanką PiS, rozmawia Bogusław Rąpała

Jaką rolę pełni Radio Maryja w procesie budzenia oraz kształtowania postaw
patriotycznych i obywatelskich?

– Działalność i kierunki rozwoju Radia Maryja są z punktu widzenia społeczeństwa
niezwykle ważne. Polacy muszą kształtować umiejętność samodzielnego myślenia. W
tym procesie Radio odgrywa niezwykle ważną rolę. Jeśli tego samodzielnego
myślenia nie będzie, to nasze wybory będą dokonywane przez pryzmat
zniekształconego w innych środkach przekazu obrazu rzeczywistości. Jest to
medium, które głosi prawdę. Tak jest choćby w sprawie katastrofy smoleńskiej,
kiedy media katolickie stawiają trudne i niewygodne pytania, zmuszając do
samodzielnego myślenia.

Podnoszenie takich spraw rodzi agresję i wrogość wielu środowisk…
– Radio Maryja jest atakowane za prawdę, za autentyczność, za to, że potrafi
skupiać wokół siebie ludzi niedających sobą manipulować. Wiele środowisk
postrzega toruńską rozgłośnię jako wielkie zagrożenie dla ich bytu zbudowanego
na nieprawdziwym, wykreowanym obrazie rzeczywistości. Dzisiaj wyczuwa się spadek
zaufania do mediów. Z Radiem Maryja jest inaczej. W naszym społeczeństwie
wyraźne jest poszukiwanie prawdy. Nasiliło się ono szczególnie po 10 kwietnia.
Radio spełnia fantastyczną rolę w dochodzeniu do prawdy.

Radio Maryja to także szkoła patriotyzmu…
– Oczywiście. To ważne szczególnie dzisiaj, kiedy ze strony rządu płyną bardzo
niepokojące sygnały dotyczące choćby nowego rozporządzenia ministra edukacji
narodowej w sprawie obniżenia podstawy programowej, jeśli chodzi o wymiar godzin
lekcji historii. W takiej sytuacji Radio odgrywa rolę fundamentalną,
przypominając pewne wątki historii, niezwykle ważne z punktu widzenia polskiej
tożsamości i tradycji. To jedna wielka lekcja historii.

Dziękuję za rozmowę.

not. BR

 

*****************

Dziękuję Maryi za to dzieło


Z
Joachimem Brudzińskim, posłem PiS, rozmawia Bogusław Rąpała

Radio Maryja już od niemal 20 lat gromadzi Polaków wokół spraw niesłychanie
ważnych dla Kościoła i Ojczyzny…

– To służba Bogu, ale też posługa dla budowania wspólnoty narodowej. Dzisiejszy
patriotyzm i poczucie wspólnoty narodowej byłyby o wiele uboższe, gdyby nie
takie media, jak Radio Maryja, Telewizja Trwam i "Nasz Dziennik". Radio Maryja
to również niezwykle cenne dzieła z nim związane, to kształcenie młodych.
Kolejne rzesze absolwentów WSKSiM pozytywnie oddziałują na swoje rodziny i ludzi
w miejscach pracy. To przedsięwzięcie niesłychane, a jego powodzenie dowodzi, że
nad tym wszystkim czuwa Matka Boża. I jestem tutaj m.in. po to, aby Jej za to
dziękować.

Dlaczego tyle środowisk atakuje Radio?
– Bo Radio sprzeciwia się im, głosząc prawdę, bo buntuje się wobec podejmowanych
przez te środowiska prób uczynienia z nas – w tym tyglu narodów europejskich –
Narodu wchłoniętego w wyniku postępującej globalizacji. Stąd taki opór, a
czasami nawet jazgot innych środowisk i mediów. Te ataki mają dwa wymiary:
eschatologiczny, obejmujący walkę z Kościołem, chrześcijaństwem i wszystkimi
wartościami, które Kościół głosi od ponad 2000 lat. Drugi to wymiar społeczny i
patriotyczny. Chodzi o twarde i trudne pytania formułowane przez katolickie
media, które często stawiają rządzących i wspierających ich ludzi pod ścianą.
Dotyczą one przede wszystkim tragedii smoleńskiej – braku konstruktywnych
działań zmierzających do wyjaśnienia jej przyczyn, spolegliwej polityki Tuska i
PO wobec Rosji, co jest wręcz kompromitujące, upokarzające i stawiające nas jako
Naród w bardzo niegodnej sytuacji. Taka postawa Radia Maryja wywołuje medialną
wściekliznę. Groźby odebrania Radiu Maryja koncesji to bardzo czytelny sygnał:
"Jak się nie uspokoicie, to wam tę koncesję zabierzemy". I to tym bardziej
powoduje, że ja, jako polityk i obywatel, chcę tutaj dzisiaj być i swoją
obecnością zaświadczyć, że te media są teraz niezwykle ważne, ponieważ na nich
spoczywa współodpowiedzialność za prawdę i za to, jakim będziemy Narodem jutro,
pojutrze i w dalszej przyszłości.

Dziękuję za rozmowę.

 

*****************

Wychowuje młode pokolenie

Wypowiedź Beaty Gosiewskiej, żony śp. Przemysława Gosiewskiego

Boję się myśleć, co by było, gdyby nie było Radia Maryja. To jedyna alternatywa
wobec większości kontrolowanych mediów. Zarówno wierzący, jak i ci, którzy nie
przywiązują wagi do religii, znajdą w nim coś cennego, a przede wszystkim –
wiarygodne informacje. W świetle ostatnich wydarzeń – szczególnie katastrofy
smoleńskiej – Radio Maryja, Telewizja Trwam i "Nasz Dziennik" należą do tych
niewielu mediów, które pokazują prawdę. Są błogosławieństwem Bożym dla Polski.
Dlatego – pomimo trudnych warunków atmosferycznych – tutaj jesteśmy. Chcemy
wspierać to Radio, bo chcemy go nadal słuchać po to, żeby wiedzieć, co dzieje
się naprawdę. Radio Maryja to katolicka wspólnota duchowa, wspólnota, dla której
liczy się patriotyzm. Nie taki teoretyczny, ale żywy. To szczególnie cenne w
wychowaniu młodego pokolenia.
 

not. BR

*****************

Zazdroszczą nam takiego Radia

Wypowiedź Alicji Adwent z Grodziska Mazowieckiego, żony śp. europosła
Filipa Adwenta

To Radio propaguje katolickie zasady oparte na prawdzie i wzajemnej miłości. W
świecie pełnym dobra, ale też i zła, potrzebne jest radio, które będzie nas
prowadziło i towarzyszyło nam przez całą dobę. Naród Polski potrzebuje też
patriotycznego głosu. Żyjemy w trudnych czasach globalizmu i relatywizmu, i aby
się w tym nie zagubić, musimy mieć przewodnika. Nie znam drugiego takiego radia
na świecie, które wytworzyłoby tak wspaniałe środowisko. Mam kontakt z
Francuzami i wiem, że oni zazdroszczą nam tego Radia. Ono opowiada się za
wartościami, które dla katolika są najważniejsze, za zdrową i normalną rodziną,
która uczy nas relacji międzyludzkich. Z pewnością dzięki modlitwie przetrwa
wszystkie trudności, jakie napotyka na swojej drodze.

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl