Wkrótce XXV Kapituła Generalna Redemptorystów

Pod koniec października do Pattaya w Tajlandii przybędą uczestnicy kanonicznej fazy XXV Kapituły Generalnej Redemptorystów. Prowincję Warszawską reprezentować będą o. Prowincjał Janusz Sok CSsR oraz o. Andrzej Wodka CSsR i o. Piotr Chyła CSsR.

Kapituła Generalna to najważniejsze ciało w każdej wspólnocie zakonnej, które podejmuje kluczowe decyzje odnośnie aktualnego sposobu charyzmatu oraz wybiera najwyższe władze wspólnoty.

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela zwołuje swoją Kapitułę Generalną co 6 lat. Ustanawia na niej prawa odnośnie życia redemptorystów na całym świecie.

Prace Kapituły są ważne dla kontynuacji misji Zgromadzenia we współczesnym świecie. Delegaci Redemptorystów będą obradować nad wynikami uprzedniego, dwuletniego namysłu i rozeznawać na modlitwie, gdzie dziś Bóg wzywa ich Zgromadzenie. Podejmą także decyzji i ustalą kierunki na następne sześciolecie.

Wprowadzaniem w życie oraz nadzorem ustaleń podjętych na Kapitule Generalnej Redemptorystów zajmie się Zarząd Generalny (Przełożony Generalny i sześciu Radnych Generalnych z różnych części świata) wybrany przez tę kapitułę.

Redemptor.pl/RIRM

drukuj