PROWADZI DO SPOTKANIA Z ODKUPICIELEM

 


Pobierz

Pobierz

Rzym, 27. listopada 2014

Do czcigodnego o. Tadeusza Rydzyka, C.Ss.R., Założyciela  Radia,
do Współbraci, Współpracowników i wszystkich członków Rodziny Radia Maryja

Drodzy bracia i siostry

Z okazji 23. rocznicy powstania Radia Maryja chciałbym Was pozdrowić, złożyć Wam życzenia  i wyrazić moje uznanie dla ważnej roli, jaką spełnia Radia Maryja w Polsce. Z wielką radością, także w imieniu naszego Zgromadzenia, łączę się z Wami w obchodach tej rocznicy i razem z Wami dziękuję Bogu za te wszystkie lata przekazu w służbie Ewangelii.

Katolickie Radio zawsze powinno pomagać ludziom w odczytywaniu  wydarzeń  w świetle wartości ludzkich i chrześcijańskich. Tak więc Radio i wszelki przekaz, będący w służbie ewangelizacji,  z zaangażowaniem podejmuje projekt duszpasterski skoncentrowany na istocie naszego życia, to znaczy na Jezusie Chrystusie. Przez środki komunikowania powinniśmy prowadzić ludzi do spotkania z Odkupicielem, który uzdalnia do patrzenia na innych jako na braci i siostry, i zaprasza do poznawania ich, do szacunku, do przyjmowania ich i miłowania.

Wierni nauczaniu papieża Franciszka, wszyscy jesteśmy powołani do nowego misyjnego „wyjścia”. My, uczniowie – misjonarze Jezusa, chrześcijanie, musimy rozeznać, jaką drogą powinniśmy kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania i „wyjścia z własnej wygody, zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii” (por. Evangelii Gaudium, 19-20).

Niech Odkupiciel działa w nas i przez nas, aby w świecie możliwymi stawały się: dialog, sprawiedliwość, pokój i miłość. Wszystkim członkom Rodziny Radia Maryja życzę wszelkiego dobra i modlę się, przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o obfite błogosławieństwo Pana dla Was wszystkich.

o. Michael Brehl CSsR
przełożony Generalny

drukuj