Święcenia biskupie ks. Piotra Turzyńskiego

O godz. 11.00 w radomskiej katedrze rozpocznie się uroczystość święceń biskupich ks. Piotra Turzyńskiego. Wydarzenie tak wysokiej rangi jest szczególne nie tylko dla duchowieństwa, ale także dla mieszkańców Radomia i całej diecezji.

Głównym konsekratorem uroczystości będzie ks. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Z kolei współkonsekratorami: ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski oraz ks. bp Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej, który wygłosi homilię.

Ks. Piotr Turzyński urodził się 28 września 1964 r. w Radomiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1988 roku w konkatedrze radomskiej z rąk ks. bp. Edwarda Materskiego. Studia w seminarium uwieńczył tytułem magistra teologii obronionym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rok później rozpoczął studia patrystyczne w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Po uzyskaniu kościelnego licencjatu z teologii i nauk patrystycznych rozpoczął studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Uzyskując następnie tytuł doktora teologii. Po powrocie do Polski został mianowany przez bp. Edwarda Materskiego ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu i wykładowcą patrologii, wstępu do teologii i teologii duchowości. Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych i ponad 50 artykułów o charakterze popularyzatorskim, promotorem 69 prac magisterskich i czterech dyplomowych. Dziś zostanie nominowany na biskupa pomocniczego diecezji radomskiej. Herb ks. Piotra Turzyńskiego zbudowany jest na tarczy hiszpańskiej. W niebieskim polu znajduje się srebrny krzyż łaciński. Pod nim umieszczona jest figura Matki Bożej. Motto biskupiego posługiwania to słowa: „Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” (Kościół Matka – Matka Kościoła). Ks. nominat to osoba, której bardzo bliska sercu jest – młodzież. O czym mogą świadczyć liczne spotkania z młodymi, audycje radiowe, organizowane przez niego Apele Młodych, Diecezjalne Dni Młodzieży czy rekolekcje Ruchu Światło-Życie.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj