fot. twitter.com

Stowarzyszenie Teologów Moralistów w obronie dobrego imienia Papieża Polaka

Jako kapłani i świeccy skupieni w Stowarzyszeniu Teologów Moralistów jesteśmy poruszeni bezpodstawnymi atakami na pamięć o wielkim Polaku i prosimy o poszanowanie tego, co dla nas jest święte – wskazuje Stowarzyszenie Teologów Moralistów w Polsce, które wydało oświadczenie w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.

***

Mając świadomość spójnej postawy moralnej świętego Jana Pawła II i jego wielkich zasług w ukazywaniu i umacnianiu wzorców świętości, stajemy w poczuciu długu wdzięczności wobec osoby Świadka nadziei i zabieramy głos w obronie jego dobrego imienia. Jako kapłani i świeccy skupieni w Stowarzyszeniu Teologów Moralistów jesteśmy poruszeni bezpodstawnymi atakami na pamięć o wielkim Polaku i prosimy o poszanowanie tego, co dla nas jest święte.

Obecne ataki wpisują się w brutalną strategię zwalczania autorytetów i obalania porządku moralnego. Na ten temat wypowiedział się św. Jan Paweł II, który w 1994 roku w Liście do rodzin napisał: „Oto bowiem – jeśli z jednej strony istnieje «cywilizacja miłości», to równocześnie też zachodzi możliwość «antycywilizacji» destrukcyjnej, co niestety w naszej epoce stało się faktem dokonanym o bardzo szerokim zasięgu” (LdR 13).

Stojąc na straży życia dziecka poczętego, św. Jan Paweł II miał świadomość, że przyjdą takie czasy, w których głoszenie Ewangelii życia będzie oskarżane o ograniczanie uprawnień ludzi, którzy uzurpują sobie prawo do nieskrępowanej swobody własnych działań nawet za cenę zadawania śmierci najniewinniejszym. Określając stan sumień ludzi, którzy sprzeciwiają się prawu do życia dziecka w łonie matki, Papież Polak napisał w encyklice Evangelium vitae: „Jeżeli sumienie, które jest okiem dającym światło duszy (por. Mt 6,22-23), nazywa «zło dobrem, a dobro złem» (por. Iz 5,20), znaczy to, że weszło już na drogę niebezpiecznej degeneracji i całkowitej ślepoty moralnej” (EV 24).

Doceniając wkład Jana Pawła II w budowanie cywilizacji miłości, który wyraził się w jego trosce o zwalczanie nadużyć i piętnowanie wykroczeń moralnych, opowiadamy się przeciwko rozszerzaniu niepopartych żadnymi dowodami oskarżeń o jego rzekomych zaniedbaniach w reagowaniu na poznane przypadki negatywnych zachowań duchownych i świeckich. Szczególnie bolesne i krzywdzące jest przypisywanie mu współuczestniczenia w zadawaniu bólu ofiarom wykorzystania seksualnego.

Oczekujemy, że cierpliwie prowadzona praca badawcza powołanych w tym celu odpowiednich gremiów naukowych i instytucji kompetentnych do wyjaśniania różnych wątpliwości pozwoli ukazać prawdziwą postawę Jana Pawła II. Papież Wojtyła, kierując się sformułowaną przez siebie normą personalistyczną i dążąc do życia prawdą, która wyzwala, włożył wielki wysiłek w usprawnienie struktur wykrywających nieprawidłowości i zwalczających zło w różnych zakresach funkcjonowania Kościoła.

Doniosłe nauczanie Jana Pawła II o przysługującej człowiekowi godności dziecka Bożego, znalazło potwierdzenie w jego licznych inicjatywach duszpasterskich i legislacyjnych. Zostało to uznane przez miliony ludzi, którzy spotykając go osobiście, doświadczali ciepła ludzkiego potraktowania i mają do dziś niezatarte wspomnienie jego miłości i wrażliwości na ludzką biedę. Tym bardziej niesprawiedliwe jest traktowanie Jana Pawła II jako człowieka ukrywającego prawdę i niewrażliwego na cierpienie ofiar nadużyć. Jest to też nieuczciwe wobec milionów świadków jego życia, w tym wielu młodych, którzy dostrzegali w nim wzór człowieka kierującego się ewangeliczną miłością.

Prosimy o uszanowanie tego, co jest prawe i piękne w postaci świętego Papieża z Polski. Modlimy się o przemianę serc i ducha prawości dla osób rozszerzających niesprawdzone informacje. Prosimy o dar męstwa dla wszystkich, którzy odważnie stają w obronie wartości, które tak przejrzyście i z prostotą wyznawał i prezentował swoim życiem św. Jan Paweł II.

W imieniu Stowarzyszenia Teologów Moralistów

Prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, przewodniczący STM
Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF, wiceprzewodniczący STM
Ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC, sekretarz STM
Ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF, członek zarządu STM
Ks. dr Wojciech Surmiak, członek zarządu STM
Dr Alena Androsik
Ks. prof. dr hab. Antoni Bartoszek
Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr
Ks. dr hab. Jacek Bramorski
Dr Paulina Aleksandra Grubek
Ks. dr hab. Krzysztof Gryz
Ks. dr Łukasz Górzyński
Ks. dr Tomasz Huzarek
Ks. dr hab. Antoni Jucewicz SVD
Ks. dr hab. Jan Kalniuk MS, prof. UPJPII
Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC
Ks. dr hab. Krzysztof Kietliński
O. dr Zdzisław Klafka CSsR
Dr hab. Małgorzata Królczyk
Ks. dr Rafał Kubiak
Ks. dr Wojciech Kućko
Ks. dr Jan Kulig
Ks. dr hab. Roman Kuligowski
Ks. dr Marek Kumór
O. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP
Dr Magdalena Lipińska
Ks. dr Paweł Marzec
Ks. dr Bogusław Mielec
O. dr Michał Mrozek OP
Ks. dr Andrzej Nackowski
O. dr Krzysztof Niewiadomski OFMCap
Ks. dr hab. Marian Pokrywka
Ks. prof. Tadeusz Reroń
Dr Dariusz Sawicki Ks. dr Remigiusz Stacherski
Ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat
Ks. dr Jarosław Wojtkun
Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
Dr hab. Michał Wyrostkiewicz,
prof. KUL Dr hab. Adam Zadroga
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
Ks. dr Sławomir Zawada

radiomaryja.pl

drukuj