Rodzina Radia Maryja w Betlejem

Już piąty dzień trwa pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Ziemi Świętej. Kolejny dzień pielgrzymki zorganizowanej w Roku Wiary rozpocznie się w Betlejem. Pątnicy pomodlą się w Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Uczestnicy pielgrzymki nawiedzą Bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii, a także Pole Pasterzy. Natomiast w Betlejem odwiedzą Grotę i Bazylikę Narodzenia oraz Grotę Mleczną. Po czym o godz. 17. w kościele św. Katarzyny sprawowana będzie Msza św.

Wczoraj pątnicy przybyli nad rzekę Jordan. Uczestniczyli we Mszy św. i odnowili przyrzeczenia Chrztu Świętego.

– Takim zbiorowym momentem naszego spotkania była rzeka Jordan. Nad Jordanem celebrowaliśmy Eucharystię, a także odnawialiśmy przyrzeczenia Chrztu Świętego. – Teraz kochani bracia i siostry, pielgrzymi odnówmy naszą wiarę i nasze przymierze złożone w Chrzcie świętym. Dlatego pytam każdego i każdą z was: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa Syna Bożego i prawdziwego człowieka narodzonego przed 2 tys. lat w Betlejem z Maryi Dziewicy? – Wierzę – z Ziemi Świętej mówił o. Dariusz Drążek CSsR.

Następnie Rodzina Radia Maryja przeszła przez Pustynię Judzką i Betanię, gdzie modliła się w Sanktuarium „Przyjaciół Pana Jezusa” Łazarza, Marty i Marii.

Z Betanii grupa udała się już na wypoczynek do Betlejem. Jak podkreśla o. Dariusz Drążek – „na szlaku pielgrzymkowym oczywiście pamiętamy o wszystkich słuchaczach. Pamiętamy o całej Rodzinie Radia Maryja, o wszystkich duchowych pielgrzymach”.

RIRM

drukuj