Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś, we Włoszech i innych krajach, świętujemy wstąpienie Jezusa do nieba, które miało miejsce czterdzieści dni po Wielkanocy. Kontemplujemy tajemnicę Jezusa wychodzącego z naszej przestrzeni ziemi, aby wejść do pełni chwały Boga przenosząc tam nasze człowieczeństwo. Ewangelia Łukasza ukazuje nam reakcję uczniów wobec Pana, który „rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” (24,51). Nie było w nich bólu, poczucia straty, ale „oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy” (w. 52). To jest powrót tych, którzy już nie obawiają się tego miasta, które odrzuciło Mistrza, które widziało zdradę Judasza i zaparcie się Piotra, rozproszenie uczniów i przemoc władzy, która czuła się zagrożona.

Od tego dnia Apostołowie i każdy uczeń Chrystusa może żyć w Jerozolimie i we wszystkich miastach na całym świecie, nawet najbardziej udręczonych z powodu niesprawiedliwości i przemocy, ponieważ nad każdym miastem jest to samo niebo i każdy jego mieszkaniec może z nadzieją wznieść ku niemu wzrok. W tym niebie mieszka Bóg, który objawił się i był tak bliski, że przyjął oblicze człowieka, Jezusa z Nazaretu. On pozostanie na zawsze Bogiem-z-nami i nie zostawi nas samymi! Możemy patrzeć w niebo, aby rozpoznać przed nami przyszłość. We wniebowstąpieniu Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego jest obietnica naszego uczestnictwa w pełni życia z Bogiem.

Przed rozstaniem z przyjaciółmi, Jezus, odnosząc się do wydarzenia swojej śmierci i zmartwychwstania, powiedział im: „wy jesteście świadkami tego” (w. 48). W istocie, gdy zobaczyli swojego Pana unoszącego się do nieba, uczniowie wrócili do miasta jako świadkowie, którzy z radością głoszą wszystkim nowe życie pochodzące od Ukrzyżowanego – Zmartwychwstałego, w którego imię „głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom” (w. 47). To jest świadectwo – dawane nie tylko słowami, ale także codziennym życiem, które w każdą niedziele powinno wychodzić z naszych kościołów, aby w ciągu tygodnia wchodzić do naszych domów, biur, szkół, miejsc spotkań i rozrywki, szpitali, więzień, domów dla osób starszych, zatłoczonych obozów dla imigrantów, na peryferie miasta …

Jezus zapewnił nas, że w tym głoszeniu i świadectwie będziemy „uzbrojeni mocą z wysoka” (w. 49), czyli mocą Ducha Świętego. Tutaj leży tajemnica tej misji: obecność wśród nas zmartwychwstałego Pana, który poprzez dar Ducha wciąż otwiera nasz umysł i nasze serce, abyśmy głosili Jego miłość i miłosierdzie, także w środowiskach najbardziej opornych naszych miast. Duch Święty jest prawdziwym twórcą różnorodnych form świadectwa, które Kościół i każdy ochrzczony daje w świecie. Dlatego nigdy nie możemy zaniedbywać skupienia na modlitwie, aby chwalić Boga i przywoływać dar Ducha. W tym tygodniu, który prowadzi nas do święta Zesłania Ducha Świętego, pozostajemy duchowo w Wieczerniku wraz z Maryją Panną, aby przyjąć Ducha Świętego. Czynimy to także teraz, w jedności z wiernymi zgromadzonymi w sanktuarium w Pompei z okazji tradycyjnej modlitwy /supliki/.

po modlitwie Regina Coeli

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiaj przypada 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, zainicjowany przez II Sobór Watykański. W istocie, Ojcowie Soborowi, rozważając o Kościele w świecie współczesnym, zrozumieli zasadnicze znaczenie komunikacji, która „może budować mosty między ludźmi, rodzinami, grupami społecznymi i narodami i to tak w przestrzeni fizycznej, jak i cyfrowej” (Messaggio 2016). Kieruję się do wszystkich osób związanych z komunikacją serdeczne pozdrowienia i życzę, aby nasz sposób komunikowania w Kościele miał zawsze wyraźnie ewangeliczny styl, styl, który łączy prawdę i miłosierdzie.
Pozdrawiam was wszystkich, wiernych Rzymu i pielgrzymów z Włoch i różnych krajów. W szczególności, polskich wiernych z Warszawy, Łowicza i Ostróda; Filharmoników Wiedeńskich; irlandzką grupę Przyjaciół Mons. O’Flaherty; studentów z kolegium Corderius (z Holandii) i Katholische Akademische Verbindung „Capitolina”.
Pozdrawiam uczestników Marszu dla Życia, Przyjaciół Dzieła Don Folci i Preseminarium Piusa X, Skautów Europy z Rzymu Zachodniego i Rzymu Południowego i licznie zgromadzoną młodzież przygotowującą się do bierzmowania z diecezji w Genui.

Dzisiaj w wielu krajach obchodzi się Dzień Matki; wspominamy z wdzięcznością i miłością wszystkie mamy, zawierzając je Maryi, Mamie Jezusa.
Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominać o modlitwie za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj