Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem 29.05.2022

 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś we Włoszech i w wielu krajach obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli powrotu Jezusa do Ojca. W liturgii Ewangelia według św. Łukasza opowiada o ostatnim objawieniu się Zmartwychwstałego Pana uczniom (por. 24, 46-53). Zwieńczeniem ziemskiego życia Jezusa jest właśnie Wniebowstąpienie, które wyznajemy również w Credo: „Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca”. Co oznacza to wydarzenie? Jak je mamy rozumieć? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zatrzymajmy się nad dwoma czynnościami, których Jezus dokonuje przed wstąpieniem do nieba: najpierw zapowiada dar Ducha Świętego, a następnie błogosławi uczniów. Zapowiada dar Ducha Świętego i błogosławi.

Po pierwsze, Jezus mówi do swoich przyjaciół: „Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca” (w. 49). Mówi o Duchu Świętym, Pocieszycielu, o Tym, który będzie im towarzyszył, prowadził ich, wspierał w ich misji, bronił ich w walkach duchowych. Rozumiemy zatem coś ważnego: Jezus nie opuszcza uczniów. Wstępuje do nieba, ale nie zostawia nas samych. Przeciwnie, właśnie przez wstąpienie do Ojca zapewnia wylanie Ducha Świętego, swojego Ducha. Przy innej okazji powiedział: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was” (J 16, 7), to znaczy Duch Święty. Także w tym widzimy miłość Jezusa do nas: Jego obecność jest obecnością, która nie chce ograniczać naszej wolności. Wręcz przeciwnie, robi dla nas miejsce, ponieważ prawdziwa miłość zawsze rodzi bliskość, która nie przygniata, nie jest zaborcza, jest bliska, ale nie jest zaborcza; przeciwnie, prawdziwa miłość czyni nas głównymi postaciami. Dlatego Chrystus zapewnia: „Idę do Ojca, a wy będziecie przyobleczeni mocą z wysoka: poślę wam Ducha mego, a wy Jego mocą będziecie kontynuować moje dzieło w świecie” (por. Łk 24, 49). Zatem Jezus, wstępując do nieba, zamiast pozostawać cieleśnie blisko niewielu uczniów, staje się bliskim dla wszystkich poprzez swojego Ducha. Duch Święty uobecnia w nas Jezusa, przekraczając bariery czasu i przestrzeni, aby uczynić nas Jego świadkami w świecie.

Bezpośrednio potem – jest to druga czynność – Chrystus podnosi ręce i błogosławi apostołów (por. w. 50). Jest to gest kapłański. Bóg, od czasów Aarona powierzał kapłanom zadanie błogosławienia ludu (por. Lb 6, 26). Ewangelia pragnie nam powiedzieć, że Jezus jest arcykapłanem naszego życia. Jezus wstępuje do Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przedstawić Mu nasze człowieczeństwo. W ten sposób przed oczami Ojca są i zawsze będą, wraz z człowieczeństwem Jezusa, nasze życia, nasze nadzieje, nasze rany. Tak więc Chrystus, dokonując „wyjścia” do nieba, „toruje” nam drogę, idzie, aby przygotować dla nas miejsce i od tej pory wstawia się za nami, aby Ojciec zawsze nam towarzyszył i nas błogosławił.

Bracia i siostry, pomyślmy dziś o darze Ducha, który otrzymaliśmy od Jezusa, aby być świadkami Ewangelii. Zastanówmy się, czy naprawdę nimi jesteśmy, a także czy potrafimy miłować innych, pozostawiając im wolność i czyniąc dla nich miejsce. A potem: czy umiemy wstawiać się za innych, to znaczy czy umiemy modlić się za nich i błogosławić ich życie? Czy też służymy innym dla własnych korzyści? Nauczmy się tego: modlitwy wstawienniczej, wstawiania się za nadziejami i cierpieniami świata, modlitwy o pokój. I błogosławmy naszymi oczami i słowami tych, których spotykamy każdego dnia!

Módlmy się teraz do Matki Bożej, błogosławionej między niewiastami, która napełniona Duchem Świętym modli się i wstawia się zawsze za nami.

 

Słowa Papieża po Regina Caeli:

Wczoraj w Modenie został beatyfikowany męczennik za wiarę ks. Luigi Lenzini, zabity w 1945 r. , którego winą było wskazywanie wartości chrześcijańskich jako zasadniczej drogi życia, w ówczesnym czasie nienawiści i konfliktów. Niech ten kapłan, pasterz według serca Jezusa Chrystusa i głosiciel prawdy i sprawiedliwości, pomoże nam z Nieba być świadkami Ewangelii przez miłość i odwagę. Oklaski dla nowego Błogosławionego!

Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pod hasłem „Słuchanie uchem serca”. Umiejętność słuchania, to nie tylko pierwszy akt miłosierdzia, ale także pierwszy niezbędny warunek dialogu i dobrej komunikacji. Umiejętność słuchania, pozwolić aby inni mogli wszystko wypowiedzieć, bez przerywania im w połowie, umiejąc słuchać uszami i sercem. Życzę wszystkim wzrastania w tej umiejętności słuchania sercem.

Dziś we Włoszech obchodzony jest Narodowy Dzień Opieki (nad chorymi). Pamiętajmy, że „Chory jest zawsze ważniejszy od jego choroby” i że „nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć, zawsze można otoczyć opieką, zawsze można pocieszyć, zawsze można sprawić, by pacjent poczuł bliskość” (Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2022).

Pojutrze, w ostatni dzień maja, w liturgiczne święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, o godz. 18.00 w Bazylice Matki Bożej Większej będziemy odmawiać Różaniec w intencji pokoju, w łączności z licznymi sanktuariami w wielu krajach. Zapraszam wiernych, rodziny i wspólnoty do przyłączenia się do tego wezwania, aby za wstawiennictwem Królowej Pokoju wyjednać od Boga dar, na który czeka świat.

Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów. W szczególności pozdrawiam wiernych przybyłych z Holandii, Hiszpanii i Australii. Pozdrawiam parafię św. Roberta Bellarmina w Rzymie, która kończy rok jubileuszowy 400. rocznicy śmierci św. Bellarmina. Pozdrawiam Polaków – zawsze jest tu wielu Polaków – z błogosławieństwem dla tych, którzy w ojczyźnie uczestniczą w wielkiej pielgrzymce do sanktuarium maryjnego w Piekarach. Pozdrawiam uczniów szkoły św. Wincentego w Olbii i młodzież bierzmowaną z Luras.

W poniedziałek i wtorek 29 i 30 sierpnia odbędzie sie spotkanie wszystkich kardynałów, aby poczynić refleksję nad nową Konstytucją Apostolską Praedicate Evangelium; a w sobotę 27 sierpnia odbędzie sie Konsystorz ustanawiający nowych kardynałów. Oto imiona nowych kardynałów:

 1. Abp Arthur Roche, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
 2. Abp Lazzaro You Heung-sik, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa
 3. Abp Fernando Vérgez Alzaga LC, przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego
 4. Abp Jean-Marc Aveline, arcybiskup Marsylii (Francja)
 5. Bp Peter Ebere Okpalek, ordynariusz Ekwulobia (Nigeria)
 6. Abp Leonardo Ulrich Steiner OFM, arcybiskup Manaus (Brazylia)
 7. Abp Filipe Neri Ferrão, arcybiskup Goa i Damão (Indie)
 8. Bp Robert Walter McElroy, biskup San Diego (USA)
 9. Abp Virgilio do Carmo da Silva Da Silva, arcybiskup Dili (Timor Wschodni)
 10. Bp Oscar Cantoni, biskup Como (Włochy)
 11. Abp Anthony Poola, arcybiskup Hajdarabadu (Indie)
 12. Abp Paulo César Costa, arcybiskup Brasilii (Brazylia)
 13. Bp Richard Kuuia Baawobr M. Afr., biskup Wa (Ghana)
 14. Abp William Goh Seng Chye, arcybiskup Singapuru (Singapur)
 15. Abp Adalberto Martínez Flores, arcybiskup Asunción (Paragwaj)
 16. Bp Giorgio Marengo IMC, prefekt apostolski Ulaanbator (Mongolia).

Wraz z nimi dołączę do członków Kolegium Kardynałów:

 1. Abp Jorge Enrique Jiménez Carvajal, emerytowanego arcybiskupa Cartageny (Kolumbia)
 2. Bp Lucas Van Looy SDB, emerytowanego biskupa Gandawy (Belgia)
 3. Abp Arrigo Miglio, emerytowanego arcybiskupa Cagliari (Włochy)
 4. O. Gianfranco Ghirlanda SJ, profesora teologii
 5. ks. Prałat Fortunato Frezza, kanonika bazyliki św. Piotra.

Módlmy się za nowych kardynałów, aby potwierdzając swoje przywiązanie do Chrystusa, pomogli mi w mojej posłudze Biskupa Rzymu dla dobra całego wiernego Świętego Ludu Bożego.

Życzę Wam szczęśliwej niedzieli! Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego obiadu i do zobaczenia.

 

Tłumaczenie: Radio Watykańskie /Radio Maryja

drukuj