Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

dzisiejsza Ewangelia przedstawia Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy On już wie, że śmierć jest blisko. „Jego godzina” nadeszła. Po raz ostatni przebywa ze swoimi uczniami i chce wszczepić mocno w ich umysły fundamentalną prawdę: nawet wtedy, kiedy On nie będzie już fizycznie wśród nich, Oni będą mogli nadal trwać złączeni z Nim w nowy sposób, i wydawać obfity owoc. Jeśli jednak ktoś by utracił komunię z Nim, stanie się jałowy, a nawet przynoszący szkodę w swojej wspólnocie. Aby wyrazić tę rzeczywistość Jezus używa obrazu winnego krzewu i latorośli: „Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. „(J 15, 4-5).

Jezus jest krzewem winnym, a przez Niego – tak jak soki z drzewa przenikają do latorośli – tak sama przenika Boża miłość, Duch Święty. My jesteśmy latoroślami, a przez tę przypowieść Jezus chce nam dać do zrozumienia jak ważne jest trwanie w zjednoczeniu z Nim. Latorośle (młode gałązki) nie są samowystarczalne, lecz zależą zupełnie od winorośli, która jest źródłem ich życia. Tak jest również z nami chrześcijanami. Wszczepieni przez chrzest w Chrystusa, otrzymaliśmy od niego, za darmo, dar nowego życia; a dzięki Kościołowi możemy pozostać w życiodajnej komunii z Chrystusem. Trzeba więc, abyśmy byli wierni Chrztowi świetemu i abyśmy wzrastali w zażyłości z Bogiem przez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i posłuszeństwo Jego Słowu, oraz uczestnictwo w sakramentach, zwłaszcza Eucharystii i Sakramencie Pojednania.

Jeśli ktoś jest wewnętrznie zjednoczony z Jezusem, cieszy się darami Ducha Świętego, którymi – jak mówi święty Paweł – są: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22 ); a w konsekwencji czyni wiele dobrego dla innych i dla społeczeństwa jako prawdziwy chrześcijanin. Po tych postawach, w rzeczywistości, poznajemy, że ktoś jest chrześcijaninem, tak jak po owocach rozpoznaje się drzewo. Owoce tej głębokiej jedności z Jezusem są wspaniałe: cała nasza osoba jest przemieniona przez łaskę Ducha: dusza, inteligencja, wola, uczucia, a nawet ciało, ponieważ jesteśmy jednością ducha i ciała. Otrzymujemy nowy sposób istnienia, życie Chrystusa staje się naszym życiem: możemy myśleć jak On, działać tak jak On, patrzyć na świat i rzeczy oczami Jezusa W rezultacie, możemy kochać naszych braci, zaczynając od najbiedniejszych i cierpiących, całym sercem oraz ubogacać świat owocami dobroci, miłości i pokoju.

Każdy z nas jest latoroślą tej samej winorośli; a wszyscy razem jesteśmy wezwani, aby przynosić owoce tej wspólnej przynależności do Chrystusa i do Kościoła. Powierzmy się więc wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, abyśmy mogli być żywymi gałązkami-latoroślami w Kościele i abyśmy w sposób koherentny mogli dawać świadectwo naszej wiary, świadomi, że każdy, zgodnie z własnym powołaniem, uczestniczy w jednej zbawczej misji Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Po modlitwie Regina

Drodzy bracia i siostry,
którzy przybyliście z Włoch oraz z wielu części świata, do każdego z was, dla Was wszystkich kieruję serdeczne pozdrowienie!
Wczoraj w Turynie został ogłoszony błogosławionym Luigi Bordino, świecki konsekrowany ze Zgromadzenia Braci św. Józefa Benedykta Cottolengo. On poświęcił swoje życie chorym i cierpiącym, i bez wytchnienia pracował dla najuboższych, opatrując ich rany . Dziękujemy Panu za tego Jego pokornego i wielkodusznego ucznia.
Specjalne pozdrowienia kieruję dziś do Stowarzyszenia Meter, w dniu poświeconym dzieciom będących ofiarami przemocy. Dziękuję wam za zaangażowanie, z jakim starcie się zapobiegać tym przestępstwom. Wszyscy powinniśmy się zaangażować , aby zapewnić każdej osobie ludzkiej, a zwłaszcza dzieciom, ochronę i bezpieczeństwo.

Z serca pozdrawiam wszystkich pielgrzymów obecnych dziś. Naprawdę jest Was zbyt wielu, aby wymienić wszystkie grupy! Pozdrawiam przybyłych z Amsterdamu, z Zagrzebia, Litija (Słowenia), Madrytu, i Lugo, również w Hiszpanii. Cieszę się z wielu Włochów: z przybyłych tu parafii, stowarzyszeń i szkół. Szczególne pozdrowienie dla chłopców i dziewcząt, którzy otrzymali lub otrzymają bierzmowanie.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominajcie o modlitwie za mnie. Życzę dobrego obiadu i do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj