fot. PAP/EPA

Papież Franciszek na Łotwie: Ani reżim nazistowski, ani sowiecki nie zgasiły wiary

Papież Franciszek, składający w poniedziałek wizytę na Łotwie, powiedział w katolickiej katedrze świętego Jakuba w Rydze, że „ani reżim nazistowski, ani sowiecki” nie zgasiły wiary w narodzie. Wyraził ubolewanie, że zapomina się o poświęceniu starszych pokoleń.

Franciszek został powitany w pochodzącej z XIII wieku katedrze przez arcybiskupa Rygi ks. abp Zbigniewa Stankiewicza.

W swym przemówieniu Papież nawiązał do historii Łotwy i prześladowań Kościoła.

„Wy, tu obecni, zostaliście poddani różnego rodzaju próbom: okropnościom wojny, a następnie represjom politycznym, prześladowaniom i wygnaniu. Ale <<byliście nieustępliwi, wytrwaliście w wierze>>” – podkreślił.

„Ani reżim nazistowski, ani sowiecki nie zgasiły w waszych sercach wiary, a w przypadku niektórych z was – nie odwiodły od poświęcenia się życiu kapłańskiemu, zakonnemu, bycia katechetami, podejmowania różnych posług kościelnych, wiążących się z narażeniem życia” – mówił Franciszek.

„Wy, którzy poświęciliście swe ciało, oddaliście duszę i życie, dążąc do wolności waszej ojczyzny, tak często czujecie się zapomniani” – zastrzegł.

„Choć brzmi to paradoksalnie, dzisiaj, w imię wolności, wolni ludzie poddają osoby starsze samotności, ostracyzmowi, ubóstwu i wykluczeniu, a nawet nędzy” – zauważył Papież. I ocenił, że jeśli tak się dzieje, „to tak zwany pociąg wolności i postępu ciągnie za sobą, jako ostatni wagon, tych, którzy walczyli o zdobycie praw, a którzy stali się obserwatorami świętowania innych ludzi, zaszczycanymi i wyróżnianymi, ale zapomnianymi w życiu codziennym”.

Franciszek apelował do osób starszych: „Bądźcie w waszych rodzinach i w waszej ojczyźnie wzorem obydwu postaw: wytrwałości i nadziei, zanurzonych w cierpliwości. W ten sposób będziecie nadal budowniczymi waszego narodu”.

Papież przypominał młodym ludziom, że brak troski o starsze pokolenia „woła o pomstę do nieba”.

Po południu Franciszek pojedzie do sanktuarium maryjnego w Agłonie na wschodzie Łotwy, przy granicy z Białorusią, gdzie odprawi Mszę św. dla tysięcy wiernych z kilku krajów.

PAP/RIRM

drukuj