Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

W noc Bożego Narodzenia medytowaliśmy o tym, co wydarzyło się w grocie Betlejemskiej pasterzom należącym do ludu Izraela. Dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, obchodzimy wspomnienie Trzech Królów, którzy przybyli ze Wschodu, aby oddać cześć nowo narodzonemu Królowi żydowskiemu i Zbawicielowi świata i ofiarowali mu symboliczne dary. Poprzez swój gest adoracji Mędrcy dają świadectwo, że Jezus przyszedł na ziemię, aby zbawić nie jeden naród, ale wszystkie ludy. Dlatego w dzisiejsze święto nasze spojrzenie poszerza się, ogarniając horyzont całego świata, aby celebrować objawienie się Pana wszystkim ludom, to znaczy objawienie Jego miłości i powszechnego zbawienia. Bóg nie zachował swojej miłości dla nielicznych uprzywilejowanych, ale ofiaruje ją wszystkim. Tak jak dla wszystkich jest Stworzycielem i Ojcem, tak dla wszystkich pragnie być Zbawicielem. Dlatego jesteśmy powołani do tego, aby zawsze żywić wielkie zaufanie i nadzieję wobec każdej osoby i jej zbawienia: nawet za tymi, którzy wydają się nam dalecy od Pana podąża, a raczej ściga ich, Jego żarliwa i wierna miłość.

Ewangeliczne opowiadanie o Trzech Królach opisuje ich podróż ze Wschodu jako drogę duszy, jako dążenie do zjednoczenia z Chrystusem. Są oni uważni na znaki, które wskazują na obecność, są niestrudzeni w stawianiu czoła trudnościom poszukiwań, są odważni w niesieniu konsekwencji życia wynikającego ze spotkania z Panem. Doświadczenie Trzech Królów przywołuje drogę każdego człowieka do Chrystusa. Podobnie jak dla nich szukanie Boga i dla nas oznacza chodzenie wpatrując się w niebo i widząc w widzialnym znaku gwiazdy niewidzialnego Boga, który przemawia do naszego serca. Gwiazdą, która może prowadzić każdego człowieka do Jezusa jest Słowo Boże – jest ono światłem, które kieruje naszą ścieżką, karmi naszą wiarę i ją odnawia. To Słowo Boże odnawia nieustannie nasze serca i nasze wspólnoty. Dlatego nie zapomnijmy o codziennym czytaniu i medytowaniu Słowa, aby stało się dla każdego jakby płomieniem, który niesiemy w sobie, aby oświetlał nasze kroki, a także tych, którzy kroczą obok nas i być może trudzą się, by znaleźć drogę do Chrystusa.

W tym dniu Objawienia Pańskiego nasze myśli również kierują się do braci i sióstr chrześcijańskiego Wschodu, do katolików i prawosławnych, z których wielu dziś obchodzi święta Narodzenia Pana. Niech dotrą do nich nasze serdeczne życzenia.

Chciałbym także przypomnieć, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Misyjny dzieci. Jest to święto dzieci, które przeżywają z radością dar wiary i modlą się, aby światło Jezusa dotarło do wszystkich dzieci na świecie. Zachęcam wychowawców do pielęgnowania ducha misyjnego w dzieciach tak, aby zrodzili się pośród nich świadkowie czułości Boga i głosiciele Jego miłości.

Zwróćmy się teraz do Maryi Panny i prośmy o Jej opiekę nad Kościołem powszechnym, aby na całym świecie szerzyła się Ewangelia Chrystusa,Lumen gentium, światłość wszystkich narodów.

Po modlitwie Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry,

Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów, odnawiając życzenia pokoju i wszelkiego dobra w Panu.

Pozdrawiam wiernych z Aachen (Niemcy), odKilbeggan (Irlandia) i studentów Northfield -Minnesota (USA); młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania w Romano w Lombardii i ich rodziców; pozdrawiam wiernych z Biassono, Werony, Arzignano, Acerry i niektórych diecezji Apulii; oraz młodych z dzieła Don Orione.

Specjalne pozdrowienie kieruję do tych, którzy angażują się w orszak (paradę) historyczno-folklorystyczny, który w tym roku poświęcony jest społeczności żyjącej na terenie terytorium Segni, Artena, Carpineto Romano, Gorga i Montelanico.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli i smacznego obiadu. Do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj