Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry ,

Wesołych Świąt! ” Christos Anesti ! – Alethòs Anesti „,”

Chrystus zmartwychwstał ! – Prawdziwie zmartwychwstał ” .

W tym tygodniu kontynuujemy wymianę wielkanocnych życzeń, tak jakby to był jeden dzień wielkanocny. Jest to wielki dzień, który Pan uczynił!.

Uczuciem, myślą dominującą, która wyłania się z ewangelicznych opowieści o Zmartwychwstaniu jest radość pełna zadziwienia; W Liturgii przeżywamy ta same uczucia, jakie mieli uczniowie, kiedy niewiasty przyniosły nowinę, że  Jezus zmartwychwstał !

Niech to doświadczenie, które zapisane jest mocno w Ewangelii, odciśnie się także  w naszych sercach, i niech będzie widoczne w naszym życiu!.

Pozwólmy, aby radosny zadziwienie Niedzieli Wielkanocnej przeniknęło nasze myśli, spojrzenia, postawy, gesty i słowa. Niech to nie będzie tylko makijaż.!

Niech pochodzi z wnętrza, z serca zanurzonego w źródle tej radości, podobnie jak serce Marii Magdaleny, która płakała z powodu utraty swego Pana i nie mogła uwierzyć własnym oczom widząc go zmartwychwstałego.

Ten kto doświadczy tego staje się świadkiem Zmartwychwstania, ponieważ w pewnym sensie sam zmartwychwstał. Wtedy staje się zdolnym by wnosić „promień” światła Zmartwychwstałego w różne ludzkie sytuacje: w te szczęśliwe, czyniąc je jeszcze piękniejszymi i zachowując je od egoizmu; oraz w  bolesne ludzkie wydarzenia, przynosząc spokój i nadzieję . Dobrze w tym tygodniu pomyśleć o radości Maryi, Matki Jezusa. Tak jak jej ból był wewnętrzny, aż do przebicia jej duszy, tak samo jej radość – była głęboka i intymna, a uczniowie mogli z niej zaczerpnąć. Maryja przeszła przez doświadczenie śmierci i zmartwychwstania Syna, na które patrzyła w wierze jako na wyraz najwyższej miłości Boga, i Jej serce stało się źródłem pokoju, pocieszenia, nadziei, miłosierdzia.

Wszystkie przywileje naszej Matki stąd pochodziły – z jej udziału w Passze Jezusa. Umarła razem z Nim i zmartwychwstała z Nim; od piątku do niedzielnego poranka nie straciła nadziei. Kontemplowaliśmy Matkę Bożą Bolesną, ale jednocześnie, Matkę pełną nadziei. Dlatego jest Ona Matką wszystkich uczniów, Matką Kościoła. Prośmy Ją – milczącego świadka śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, aby wprowadziła nas w radość paschalną. Uczynimy to teraz odmawiając modlitwę Regina Caeli, która w okresie wielkanocnym zastępuje Anioł Pański.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj