Regina Coeli z Ojcem Świętym

Drodzy bracia i siostry!Na zakończenie tej uroczystej Celebracji eucharystycznej, zwróćmy nasze spojrzenie ku Maryi, Regina Caeli (Królowej niebios). O świcie Paschy, Ona stała się Matką Zmartwychwstałego i jej zjednoczenie z Nim jest tak głębokie, że tam gdzie jest Syn, obecna jest i nie może jej zabraknąć, Matka. W tych wszystkich waszych przepięknych miejscach, które są darem i znakiem piękna samego Boga, ileż jest Sanktuariów, kościołów i kaplic poświęconych Maryi! W Niej odbija się jaśniejące oblicze Chrystusa. Jeśli ulegle za Nią kroczymy, Dziewica Maryja prowadzi nas do Niego. W tych dniach Okresu wielkanocnego pozwólmy się pozyskać Chrystusowi zmartwychwstałemu.

 

 

W Nim zapoczątkowany został nowy świat miłości i pokoju, który stanowi głęboką aspirację każdego ludzkiego serca. Niech Pan udzieli wam, mieszkańcom tych ziem bogatych w długą historię chrześcijańską, abyście potrafili żyć Ewangelią na wzór rodzącego się Kościoła, w którym “ci, którzy przyjmowali wiarę, mieli jedno serce i jedną duszę” (Dz 4,23). Wzywajmy Matkę Najświętszą, która wspierała pierwszych świadków swojego Syna w przepowiadaniu Dobrej Nowiny, aby wspierała także dzisiaj wysiłki apostolskie Kapłanów; uczyniła płodnym świadectwo Zakonników i Zakonnic; ożywiała codzienne działania rodziców w pierwszym przekazie wiary ich dzieciom; oświecała wędrówkę młodzieży, aby ufnie kroczyli drogą
wyznaczoną przez ich ojców; napełniła niezachwianą nadzieją serca osób starszych; umocniła swoją bliskością chorych i wszystkich cierpiących; pomnożyła działania licznych wiernych świeckich, którzy aktywnie współpracują w dziele nowej ewangelizacji, w Parafiach, w Stowarzyszeniach, takich jak Akcja Katolicka, tak bardzo zakorzeniona i obecna na tych ziemiach, w Ruchach, które w różnorodności ich charyzmatów i pełnionych dzieł, są znakiem bogactwa tkanki kościelnej – myślę o takich rzeczywistościach, jak Ruch Fokolari, Ruch Comunione e Liberazione albo Droga Neokatechumenalna, by wymienić tylko niektóre z nich. Wszystkich zachęcam do współpracy w prawdziwym duchu komunii w tej wielkiej winnicy, do pracy w której Pan nas wezwał. Maryjo, Matko Odkupiciela i Matko Kościoła, módl się za nami!

 

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl